Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (Ppoż)

Oferta badawcza Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu (Ppoż)
  • Profilaktyka i podnoszenia odporności lasu na pożary,
  • Pirologia leśna i modelowanie rozprzestrzeniania się pożaru lasu,
  • Techniki i technologie wykrywania i gaszenia pożarów lasu w tym opracowanie technologii stosowania środków i sprzętu do tego przeznaczonych,
  • Charakterystyka warunków meteorologicznych i hydrotermicznych obszarów leśnych,
  • Wpływu pożaru na ekosystemy leśne i nieleśne,
  • Oceny występowania pożarów lasu oraz zarządzanie Krajowym Systemem Informacji o Pożarach Lasu,
  • Metod oceny potencjalnego i dynamicznego zagrożenia pożarowego lasu i ekosystemów nieleśnych.
Translate »