Zakład Lasów Górskich (LG) – Kraków

  • Doradztwo z zakresu gospodarki leśnej w regionach górskich.
  • Ocena występowania ważniejszych szkodników leśnych oraz prognoza ich wystąpienia.
  • Opinie, szkolenia i poradnictwo z zakresu ochrony lasów górskich oraz rozpoznawania, profilaktyki i zwalczania szkodników owadzich.
  • Opinie, szkolenia i poradnictwo w zakresie odnowienia (wykorzystanie odnowień naturalnych, odnowienia sztuczne) i pielęgnowania lasu na różnych etapach jego rozwoju, z uwzględnieniem zagospodarowania gruntów porolnych i terenów zdegradowanych.
  • Ocena stanu zdrowotnego pni i konarów drzew przydrożnych, drzew przy pomocy bezinwazyjnej metody z zastosowaniem tomografu komputerowego PICUS Sonic.
  • Ocena różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych w oparciu o analizy fitosocjologiczne oraz wybrane grupy owadów.
  • Doradztwo w zakresie czynnej ochrony lasu przed owadami w obszarach objętych statusem ochronnym.
Translate »