Zakład Geomatyki (G)

Zakład Geomatyki IBL oferuje usługi oraz szkolenia związane z szeroko pojętą analizą danych teledetekcyjnych (zobrazowania satelitarne, zdjęcia lotnicze, chmura punktów z naziemnego i lotniczego skanowania laserowego), danych wektorowych (LMN – leśna mapa numeryczna, inne dane środowiskowe) wsparte ich statystyczną interpretacją. W ramach oferowanych szkoleń uczestnicy będą mogli posiąść wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności korzystania z oprogramowania typu Open Source, tj. Quantum GIS, SAGA GIS, pakiet R. Usługi dedykowane są dla pracowników nadleśnictw, parków narodowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, organizacji non-profit zajmujących się ochroną środowiska, jak również dla firm wykorzystujących w swojej pracy narzędzia do przetwarzania geodanych. Laboratorium oferuje, również swoje usługi w zakresie wykonania pomiarów geodezyjnych o wysokiej precyzji, pozyskania chmury punktów z naziemnego skanera laserowego oraz wykonania nalotów bezzałogowym statkiem latającym w celu pozyskania materiału foto-wideo.

 Oferta doradczo-usługowa Zakładu Geomatyki

 
  • Tworzenie dedykowanych algorytmów do analizy różnorodnych danych teledetekcyjnych i pomiarowych
    w środowisku przyrodniczym.
  • Opracowanie dedykowanych narzędzi informatycznych analizy danych geoprzestrzennych.
  • Przetworzenie danych teledetekcyjnych środowiska leśnego pozyskanych z różnego pułapu.
  • Tworzenie oprogramowania dedykowanego dla gospodarki leśnej i analiz przyrodniczych.
  • Tworzenie portali mapowych do wizualizacji danych przestrzennych.

Strona Zakładu

Translate »