Zakład Ochrony Lasu (OL)

Oferta badawcza Zakładu Ochrony Lasu

Kierunek nr 1.
Doskonalenie metod ochrony lasu przed owadami zgodnie z IPM (Integrowana ochrona lasu przed szkodliwymi owadami i patogenami)
 • Opracowanie integrowanej metody ochrony upraw leśnych przed owadami z uwzględnieniem Systemu Wspomagania Decyzji (SWD). Zastosowanie SWD w integrowanej metodzie ochrony upraw leśnych.
 • Możliwości wykorzystania owadobójczych wirusów, bakterii, grzybów i nicieni w integrowanej ochronie lasu przed szkodliwymi owadami leśnymi oraz fitopatogenami.
 • Ocena skuteczności nowych biologicznych i chemicznych środków ochrony roślin w ograniczaniu liczebności szkodników i patogenów drzew leśnych.
 • Badania szybkości zanikania pestycydów w środowisku leśnym.
 • Badania feromonów i innych semiozwiązków do monitoringu występowania owadów leśnych.
 • Badania nad feromonem płciowym barczatki sosnówki Dendrolimus pini i jego wykorzystaniem w ochronie lasu.
 • Postępowanie profilaktyczno-ochronne w drzewostanach sosnowych i świerkowych zagrożonych przez patogeny korzeni z rodzajów Heterobasidion i Armillaria.
Kierunek nr 2.
Prognozowanie występowania owadów liściożernych i patogenów
 • Metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych.
 • Doskonalenie metod krótkoterminowej prognozy zagrożenia drzew leśnych ze strony patogenów igieł i korzeni.
Kierunek nr 3.
Biologia, ekologia oraz dynamika występowania szkodliwych owadów i patogenów drzew leśnych
 • Wielokierunkowe badania z zakresu biologii i ekologii owadów oraz patogenów powodujących szkody w lasach.
 • Opracowywanie modeli do średnioterminowego prognozowania występowania szkodliwych owadów leśnych.
 • Kryteria oceny potencjału gradacyjnego głównych foliofagów sosny jako podstawy do opracowania strategii postępowania ochronnego w zagrożonych drzewostanach.
 • Plantacje nasienne – zagrożenia i postępowanie ochronne.
 • Badanie procesów zamierania drzewostanów dębowych powodowanych przez obce inwazyjne patogeny korzeni, w tym z rodzaju Phytophthora
 • Badanie wielkoobszarowych procesów zamierania drzewostanów.
Kierunek nr 4.
Monitoring zdrowotności lasu w aspekcie zagrożeń ze strony owadów i patogenów
 • Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu w drzewostanach uszkodzonych przez huragan.
 • Zastosowanie metod teledetekcji w monitoringu zdrowotności kompleksów leśnych.
Kierunek nr 5.
Wzmacnianie odporności lasu na szkody powodowane przez owady i patogeny drzew
 • Badania nad konstytucyjną i indukowaną odpornością drzew leśnych na uszkodzenia powodowane przez owady i patogeniczne grzyby, jako element integrowanej metody ochrony lasu.
 • Poszukiwanie naturalnych antagonistów patogenów z rodzaju Phytophthora wśród mikroorganizmów zasiedlających tkanki dębów. 
 • Wpływ fosforynów-elicytorów odporności roślin na siedlisko i zdrowotność drzewostanów, w tym: opracowanie nowych metod oceny zdrowotności lasu i skuteczności stosowania fosforynów za pomocą zdjęć multispektralnych wykonanych za pomocą stratosferycznego samolotu UAV (SLE UAV).
Translate »