Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych (HL)

 • Ocena jakości nasion drzew i krzewów leśnych.
 • Ekspertyzy i doradztwo w zakresie:
  • stosowania herbicydów w leśnictwie (szkółkarstwo, uprawy leśne, drzewostany i otoczenie),
  • stosowania biologicznych metod ochrony przed chwastami w szkółkach i na uprawach leśnych,
  • zakładania upraw leśnych, zalesień gruntów porolnych, nieużytków i zdegradowanych terenów leśnych i nie leśnych (dobór składu gatunkowego, więźby sadzenia, formy zmieszania),
  • metod pielęgnowania drzew w drzewostanach i zadrzewieniach (również na terenach miejskich) pod kątem ich stanu hodowlanego i witalności.
 • Ponadto:
  • organizacja i pomoc w szkoleniach dla kadry leśnej w zakresie szeroko pojętej tematyki hodowli lasu ze szczególnym uwzględnieniem naturalnego odnowienia drzewostanów, pielęgnacji drzewostanów, hodowlanego zagospodarowania drzewostanów ochronnych, doboru właściwych metod przebudowy drzewostanów i hodowlanego zagospodarowania drzewostanów zamierających i uszkodzonych przez wiatr i śnieg,
  • organizacja szkoleń dla prywatnych właścicieli lasu w zakresie opisanym powyżej,
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i kadry nauczycielskiej w zakresie podstaw zagospodarowania lasu.
Translate »