Dendrolab IBL

Dendrolab IBL

Drzewa stanowią jedno z naturalnych archiwów historii środowiska.

Dendrolab IBL obejmuje laboratoria w Sękocinie (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych) i w Białowieży (Zakład Lasów Naturalnych). Nasze laboratoria posiadają stanowiska do identyfikacji gatunkowej, datowania, digitalizowania oraz analizowania prób drewna i preparatów mikroskopowych, w tym pomiarów pomiarów parametrów słojów rocznych i komórek drewna, itp. Dendrolab IBL wyposażony jest w takie urządzenia, jak: binokulary z kamerami (ZEISS, Leica, Opta-Tech), LINTAB 6, skanery EPSON (A3), skaner preparatów ZEISS AxioScanZ1 (moduł fluorescencji), mikrotomy saneczkowe: WSL microtome, core microtome, mikrotom rotacyjny Leica HistoCore BIOCUT, procesor tkankowy Leica TP1020, stacja zatapiania Leica HistoCore Arcadia. Wykorzystujemy szerokie spektrum specjalistycznych programów: WinDENDRO, WinCELL, TSAPWin, CooRecorder, CDendro, ROXAS.

Dendrolab IBL oferuje usługi i szkolenia z zakresu szeroko pojętych analiz przyrostu drzew. Nasza oferta usługowo-szkoleniowa skierowana jest do zróżnicowanego grona odbiorców - pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych, Lasów Państwowych, samorządów, organizacji non-profit zajmujących się ochroną przyrody i zarządzaniem zasobami środowiska oraz ogółu społeczeństwa. Dendrolab IBL oferuje także możliwość przeprowadzenia ekspertyz i analiz z zakresu identyfikacji gatunkowej i datowania dendrochronologicznego współczesnego i historycznego materiału dendrologicznego (w tym drewna konstrukcyjnego, węgla drzewnego).

Zapraszamy do współpracy

Strona projektu Dendrolab

Translate »