Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie”. Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DKN/SP/550064/2022)

   

Rodzaj projektu

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie". Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka" (nr projektu DKN/SP/550064/2022)

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.09.2022 - 31.12.2022

Nr umowy

DNK/SP/550064/2022

Źródło finansowania

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka"

Kwota finansowania

36 057,04

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu

Kierownik projektu

prof. dr hab. Dorota Dobrowolska

Opis projektu

Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie”, będąca podsumowaniem projektu badawczego pt. „Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Pisz po huraganie w 2002 r. etap III„, finansowanego ze środków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DKN/SP/550064/2022).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników wieloletnich badań prowadzonych na terenie Puszczy Piskiej. W lipcu 2002 r. w wyniku huraganowych wiatrów doszło do uszkodzenia drzewostanów sosnowych na znacznym obszarze północno-wschodniej Polski. Najbardziej zaburzone zostały lasy Puszczy Piskiej. Decyzją Ministra Środowiska podjęto decyzję o utworzeniu Lasu Ochronnego Szast na powierzchni 475 ha na terenie Nadleśnictwa Pisz. Las Ochronny Szast został wyłączony spod gospodarki leśnej i od chwili jego utworzenia nie prowadzono żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Obszar ten stał się doskonałym poligonem badawczym służącym do obserwacji procesów naturalnej regeneracji lasu. Jednocześnie w pozostałych drzewostanach Puszczy Piskiej prowadzono normalną gospodarkę leśną. Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi interdyscyplinarne badania w Nadleśnictwie Pisz od 2005 r. Badaniami objęto Las Ochronny Szast oraz drzewostany gospodarcze.

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Translate »