Projekty WFOŚIGW

ZIELONA ENERGIA I TY – Stoisko promocyjne „Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie”

ZIELONA ENERGIA I TY – Stoisko promocyjne „Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie"

Organizacja I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów na terenie województwa mazowieckiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Organizacja I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów na terenie województwa mazowieckiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Na sosnowym szlaku” na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Na sosnowym szlaku" na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

Translate »