Inne źródła finansowania

Sygnatura ekstremalnych zjawisk klimatycznych w dębie szypułkowym na wschodnim skraju jego zasięgu

Zmiany klimatu, powodujące wzrost temperatury i zmiany w rozkładzie opadów, zwiększają częstotliwość i dotkliwość susz na całym świecie (IPCC, 2013). Ekstremalne susze, takie jak ta obserwowana w Europie w 2018 r. (Schuldt et al., 2020), są klęskami…

WALTER (Leonardo da Vinci)

Kształcenie na odległość w zakresie gospodarki wodnej

TREEBREEDEX (6. PR)

Sieć hodowli selekcyjnej drzew leśnych dla wielofunkcyjnego leśnictwa w Europie

TATRY (4. PR)

Zintegrowana ocena zagrożenia oraz postępowanie ochronne w ekosystemach leśnych objętych zamieraniem lasu i gradacjami owadów kambiofagicznych

SCEFORMA (4. PR)

Analiza scenariuszy trwałej produkcji drewna w zależności od różnych zasad gospodarki leśnej

PROFOREST (5. PR)

Ochrona zasobów leśnych w Europie Środkowej

CEMAGREF

Określenie przyczyn powstawania pożarów lasu i ujednolicenie metod ich ustalania

FORTHREATS (6. PR)

Europejska sieć dotycząca nowych chorób i zagrożeń powodowanych przez obce gatunki inwazyjne w ekosystemach leśnych

FOREST FOCUS

Monitorowanie wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie. Projekt demonstracyjny BioSoil

FIREPARADOX (6. PR)

Innowacyjna metoda zintegrowanego kontrolowania pożarów obszarów niezagospodarowanych polegająca na rozwiązywaniu problemu pożarów obszarów niezagospodarowanych przez rozsądne użycie pożaru: Rozwiązanie paradoksu pożarowego.

EVOLTREE (6. PR)

Ewolucja drzew jako motor bioróżnorodności ekosystemów lądowych

EFORWOOD (6. PR)

Narzędzia oceny wpływu trwałego i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu leśno-drzewnym

EFFE (5. PR)

Ocena finansowania leśnictwa w Europie

COMFOR (6. PR)

Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych

Translate »