Projekty NFOŚiGW

Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem – etap II

Wsparcie doradcze przeprowadzone przez instytucje eksperckie ma pomóc laureatom inicjatywy Miasto z Klimatem w zaplanowaniu rozwiązań, które przyspieszą ich pro-klimatyczną transformację.

Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

Budowa nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów wraz trzyletnią obsługą informatyczną

Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych

Opracowanie ostatecznej wersji Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowis…

Zakup aparatury pomiarowej, rejestracyjnej i analitycznej wykorzystywanej w pracach monitoringu lasu na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu, powierzchniach monitoringu intensywnego i w laboratorium analiz chemicznych

Zakup aparatury pomiarowej, rejestracyjnej i analitycznej wykorzystywanej w pracach monitoringu lasu na stałych powierzchniach obserwacyjnych I rzędu, powierzchniach monitoringu intensywnego i w laboratorium analiz chemicznych

Zwiększenie stabilności i odporności biologicznej lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Zwiększenie stabilności i odporności biologicznej lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym

Lasy prywatne – szanse, problemy, rozwiązania

Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania

Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie

Translate »