7 Program ramowy

TREES4FUTURE

Hodowla drzew dla przyszłości

SUMFOREST

Koordynacja badań naukowych w zakresie tworzenia instrumentów i formułowania ram politycznych zrównoważonej gospodarki leśnej

ISEFOR

Wzrost stabilności lasów w Europie: modelowanie ochronne przeciwko inwazyjnym szkodnikom i patogenom w aspekcie zmian klimatu

FORFIRE

Niezawodny i tani system do wczesnego wykrywania oraz dokładnej lokalizacji pożarów lasu

FlexWood

Elastyczny Łańcuch Dostaw Drewna

BIOCOMES

Rozwój metod biologicznych przez producentów biologicznych środków ochrony roślin jako element integrowanej metody zwalczania owadów i patogenów (szkodników) w rolnictwie i leśnictwie

BACCARA

Bioróżnorodność a zmiany klimatu – analiza ryzyka

Translate »