Projekty NCBiR

Stosowanie fosforynów jako elicytorów odporności na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach

Stosowanie fosforynów jako elicytorów odporności na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach

Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp.

Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp.

Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”

REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach"

PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów”

PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów"

Translate »