Projekty MKiŚ

Wstępne mapowanie lasów pierwotnych i tzw. lasów starych w Polsce w oparciu o wytyczne KE, analiza potencjału w zależności od doboru wskaźników i ich wartości granicznych

Opracowanie bazy informacyjnej w celu identyfikacji istotnych uwarunkowań, analiza wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących definicji i mapowania lasów pierwotnych i lasów starych.

Aktualizacja i podsumowanie realizacji 'Krajowego programu zwiększania lesistości’ (KPZL)

Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki przestrzennej, ekologicznej i gospodarczej kraju. Potrzeba wzrostu lesistości jednoznacznie ujęta jest w „Polityce leśnej państwa", jako jeden z istotnych jej celów. Jego realizacja powinna dopr…

Prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2020-2022

Projekt zlecony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest kontynuacją prac dotyczących stworzenia i prowadzenia zdecentralizowanego banku danych o pożarach lasów oraz opracowywania corocznych raportów i szczegółowych danych na potrzeby Unii Europ…

Translate »