Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Na sosnowym szlaku” na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

30.11.2011 - 30.12.2011

Nr umowy

Dotacja Nr 0539/11/EE/D

Źródło finansowania

WFOŚiGW

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Informacja Naukowa i Promocja

Kierownik projektu

Mgr inż. Grażyna Głuch

Opis projektu

Ścieżka przyrodniczo–edukacyjna łączy istniejące, nieliczne punkty edukacyjne, tworząc szlak (ścieżkę) z urządzonymi, tematycznymi przystankami edukacyjnymi, przybliżającymi takie zagadnienia jak: historię lasów sękocińskich, różnorodność biologiczną lasów, pracę leśnika, formy ochrony przyrody i inne zagadnienia ekologiczne.

Oprócz tablic edukacyjnych, z zadaniami do wykonania, znajdują się tu interaktywne urządzenia takie jak:

  • tablice magnetyczne (krzewy leśne, tropy zwierząt, ptaki, owady),
  • urządzenia obrotowe (gatunki drzew, kwiaty leśne, ssaki parzystokopytne, degradacja odpadów, łańcuch pokarmowy),
  • konstrukcje do pułapek feromonowych i budek lęgowych z tabliczkami magnetycznymi,
  • urządzenie „Ekolog” z zestawami pytań i hasłami-odpowiedziami do ułożenia,
  • urządzenie zgaduj-zgadula „Dary lasu”.

Do dyspozycji uczestników zajęć edukacyjnych oddano również zieloną klasę w formie drewnianego pająka, gry edukacyjne (kółko i krzyżyk, koło wiedzy, kręgle leśne), urządzenia do rzucania do celu „Dziuple dzięciołów”, skocznię w dal z sylwetkami zwierząt do ćwiczenia pamięci, skrzynie z tropami zwierząt i piaskiem do odbijania tropów.

Cele projektu

Zadaniem projektu było stworzenie na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z 10-cioma przystankami tematycznymi, wyposażonymi w liczne tablice i urządzenia edukacyjne, których celem będzie innowacyjne zorganizowanie części zajęć edukacyjnych w terenie poprzez samodzielną pracę dzieci w kilku małych grupach przy interaktywnych urządzeniach edukacyjnych.

Charakterystyka projektu

Dotacja na wykonanie projektu autorskiego o tematyce edukacyjno – przyrodniczej.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt był realizowany we współpracy wielu pracowiników IBL poprzez przygotowanie projektu ścieżki, wytyczenie ścieżki w terenie, opracowanie tekstów do tablic, wykonanie i udostepnienie zdjęć, zaprojektowanie tablic i urządzeń edukacyjnych, korekta gotowych urządzeń i tablic, nadzór wykonawczy.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Grażyna Głuch Mgr inż. Kierownik projektu
2. Wojciech Janiszewski Wykonawca -konstrukcja urządzenia „Dziuple dzięciołów”
3. Grzegorz Tarwacki Dr inż. Wykonawca – konsultacje merytoryczne
4. Antonina Arkuszewska Mgr inż. Wykonawca – korekty tekstów

Partnerzy

  • Firmy wykonawcze
  • prace zlecone
Translate »