Stosowanie fosforynów jako elicytorów odporności na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.01.2011 - 31.12.2013

Nr umowy

NR12-0098-10/2011

Źródło finansowania

NCBiR

Kwota finansowania

550 000 zł

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Umowy nr NR12-0098-10/2011.

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

/documents/10180/25605/NCBIR?t=1371631132727

Translate »