Wstępne mapowanie lasów pierwotnych i tzw. lasów starych w Polsce w oparciu o wytyczne KE, analiza potencjału w zależności od doboru wskaźników i ich wartości granicznych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

09.08.2022 - 07.11.2022

Nr umowy

DLŁ/6/2022

Źródło finansowania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kwota finansowania

147 046,50 zł

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu

Kierownik projektu

dr hab. Janusz Czerepko, prof. IBL

Opis projektu

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Translate »