Leśne Prace Badawcze 2016, Vol 77, 2 Forest Research Papers, 2016, Vol. 77, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Aktywność enzymatyczna gleb na obszarach sztucznej i naturalnej regeneracji lasu po klęsce huraganu w północno-wschodniej Polsce

Soil enzymatic activity in artificially and naturally regenerated forests after wind damage in north-eastern Poland

Autorzy: Olszowska G.

Występowanie porostów naziemnych w wybranych płatach różnych typów siedlisk w okolicach Zalewu Siemianówka w Dolinie Górnej Narwi

The occurrence of epigeic lichens in different habitats around the Siemianowka Lagoon in the Upper Narew Valley

Autorzy: Matwiejuk A.

Zmiany roślinności rezerwatu przyrody Mszar Bogdaniec

Changes in vegetation of the Mszar Bogdaniec nature reserve

Autorzy: Dyderski M., Jagodziński A.

Wpływ warunków klimatycznych na szerokość przyrostu rocznego jarzębu brekinii (Sorbus torminalis L.) w Wielkopolsce*

The influence of climatic conditions on the tree-ring width of wild service trees (Sorbus torminalis L.) in Wielkopolska

Autorzy: Cedro A.

Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w rezerwacie Jesionowe Góry

Dying of ash (Fraxinus excelsior L.) in the Jesionowe Góry Nature Reserve

Autorzy: Orzechowski M., Kacprzak J., Kędziora W.

Rzadkie gatunki ptaków gniazdujące na terenie Nadleśnictwa Rogów w latach 1949–2015

Rare species of birds nesting in the area of the Rogów Forest District in the years 1949–2015

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Opracowanie maski obszarów leśnych w celu monitoringu kondycji zdrowotnej lasów w Polsce na podstawie wieloletnich obserwacji satelitarnych

Development of forest cover mask to monitor the health condition of forests in Poland using long-term satellite observations

Autorzy: Bartold M.

Bodźcowość warunków termiczno-wilgotnościowych obszaru leśnego i terenu otwartego*

The effect of humidity and temperature on human well-being in the forest and on open terrain

Autorzy: Dragańska E., Panfil M., Szwejkowski Z.

Ocena wykorzystania mierników księgowych do badania rentowności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Assessing the usefulness of accounting measures for examining profitability of the State Forests’ National Forest Holding

Autorzy: Ankudo-Jankowska A., Glura J.

Ocena dendrologiczna i krajobrazowa parku wiejskiego Borek (woj. lubelskie)

Dendrological and landscape evaluation of the rural park Borek (Lublin province)

Autorzy: Kaczmarski Z., Dobrowolska D.

Translate »