Zalecenia gleboznawczo-nawożeniowe gleb plantacji i szkółek leśnych

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego mieszczące się w Instytucie Badawczym Leśnictwa  w Sękocinie Starym wykonuje analizy próbek gleb oraz aparatu asymilacyjnego na podstawie których sporządzane są zalecenia gleboznawczo – nawożeniowe gleb plantacji i szkółek leśnych. Laboratorium Instytutu Badawczego Leśnictwa wykonuje również analizy próbek wody służącego do nawadniania szkółek leśnych. 

Instrukcja pobierania próbek

Protokół pobierania próbek

Cennik szkółki

Termin opracowania zaleceń gleboznawczo – nawożeniowych gleb plantacji i szkółek leśnych na podstawie dostarczonych prób gleby/aparatu asymilacyjnego wynosi do 15 dni roboczych od daty dostarczenia próbek do analiz.

Kontakt

dr inż. Krzysztof Sztabkowski

tel: +48 22 7150 510
e-mail: K.Sztabkowski@ibles.waw.pl

mgr inż. Halina Dróżdż

tel: +48 22 7150 521
e-mail: H.Drozdz@ibles.waw.pl

Translate »