BIOCOMES

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.12.2013 - 30.11.2017

Nr umowy

Źródło finansowania

7 PR UE

Kwota finansowania

całość: 8,997,264.00 EURO, w tym IBL: 304,469.40 EURO

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

dr hab. Iwona Skrzecz, Zakład Ochrony Lasu, IBL

Kierownik projektu

dr Jürgen Köhl, Uniwersytet w Wageningen, Holandia

Opis projektu

Od 1 grudnia 2013 r. Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uczestniczy w programie BIOCOMES: Biological control manufacturers in Europe develop novel biological control products to support the implementation of Integrated Pest Management in agriculture and forestry, finansowanym w ramach 7 PR, nr FP7- KBBE-2013.1.2-05, okres realizacji: 2013-2017.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie nowych preparatów biologicznych mających zastosowanie do zwalczania szkodliwych owadów oraz chorób grzybowych w europejskim rolnictwie i leśnictwie.

Charakterystyka projektu

Badania w projekcie BIOCOMES pozwolą na opracowanie i określenie optymalnych warunków stosowania biologicznych preparatów do ograniczania infekcji grzybowych w uprawach warzyw, w sadach i leśnictwie.

W projekcie będą testowane wirusowe oraz grzybowe środki ochrony roślin do ograniczania liczebności owadów wyrządzających szkody w uprawach pomidorów i ziemniaków: Tuta absoluta, Tecia solanivora i Phthorimaea operculella. Oceniana będzie skuteczność działania preparatów wirusowych do zwalczania brudnicy nieparki Lymantria dispar, żerującej na wielu gatunkach drzew liściastych w lasach oraz na drzewach owocowych i w sadach.

Bardzo ważnym elementem projektu będą badania nad wykorzystaniem grzybów do ochrony szkółek leśnych przed chorobami zgorzelowymi drzew z wykorzystaniem takich mikroorganizmów, jak Trichoderma harzianum, Serratia plymuthica i Paenibacillus polymyxa. Ponadto podjęte zostaną próby wykorzystania grzybów do ograniczania rozwoju mączniaka zbóż.

Jako środki ochrony roślin testowane będą również bakterie do zaprawiania nasion kapusty oraz bakterie Bacillus subtilis do zwalczania brunatnej zgnilizny drzew pestkowych.

Oprócz wirusów, bakterii i grzybów podjęte zostaną próby zastosowania owadobójczych nicieni do ograniczania szeliniaka sosnowca Hylobius abietis, powodującego gospodarcze straty w uprawach leśnych w Europie.

W projekcie badane będą również możliwości wykorzystania parazytoidów do redukcji populacji piętnówki kapustnicy Mamestra brassicae oraz mszyc w sadach.

Prace związane z realizacją projektu zostały pogrupowane w 14 zadaniach (Work Packages), z czego 12 zadań ma charakter badawczy, pozostałe 2 związane są z promocją i zarządzaniem projektu.

W skład konsorcjum projektu wchodzi 27 partnerów z 14 krajów, w tym 14 partnerów reprezentuje jednostki naukowe i badawcze posiadające wieloletnie doświadczenia z zakresu stosowania biologicznych środków ochrony roślin. Pozostali partnerzy to producenci tych preparatów, z czego 10 partnerów to tzw. małe i średnie przedsiębiorstwa, 3 partnerów to wiodący w Europie producenci biopreparatów należący do dużych przedsiębiorstw przemysłowych.

Całkowity budżet projektu to ponad 12 mln EURO, z czego 75% środków pochodzi z Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest dr Jürgen Köhl z Uniwersytetu w Wageningen w Holandii.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest jednym z 27 partnerów i uczestniczy we wszystkich pracach związanych z realizacją Zadania 3 (WP 3): Biologiczne środki ochrony roślin do zwalczania szkodników i chorób leśnych (BCAs for control of forest pests and diseases). Zadanie to podzielone jest na 4 następujące pod-zadania (Task):

  • Task 3.1. Produkcja in vivo nukleopoliedrowirusa brudnicy nieparki (LdMNPV)
  • Task 3.2. Terenowe próby zwalczania brudnicy nieparki przy użyciu różnych izolatów wirusa.
  • Task 3.3 Wykorzystanie owadobójczych nicieni do zwalczania szeliniaka sosnowca w uprawach leśnych.
  • Task 3.4. Zwalczanie chorób w szkółkach leśnych

Pracownicy IBL koordynują realizację pod-zadań 3.2. i 3.4. oraz współuczestniczą w pracach wykonywanych w pod-zadaniach 3.1. i 3.2.

Wykonawcy projektu

zdjęcie

W realizacji projektu uczestniczy 9 pracowników naukowych i 3 technicznych.

Imię nazwisko

 Udział w pod-zadaniu

 Funkcja w projekcie

Pracownicy naukowi

dr hab. Iwona Skrzecz

3.1, 3.2, 3.3

Wice-koordynator Zadania 3

Koordynator projektu w IBL

Koordynator 3.2.

Wykonawca 3.1. i 3.2.

prof. dr hab. Zbigniew Sierota

3.4.

Wykonawca

dr inż. Cezary Bystrowski

3.1., 3.2.

Wykonawca

dr Katarzyna Kubiak

3.4.

Współkoordynator 3.4.

mgr inż. Sławomir Lipiński

3.2., 3.4.

Wykonawca

dr Monika Małecka

3.4.

Wykonawca

dr Alicja Sierpińska

3.1., 3.2.

Wykonawca

dr inż. Katarzyna Sikora

3.4.

Współkoordynator 3.4.

dr inż. Alicja Sowińska

3.3.

Wykonawca

Pracownicy techniczni

Wojciech Janiszewski

3.2., 3.3.

Wykonawca

Małgorzata Lissy

3.1., 3.2.

Wykonawca

Danuta Smyklińska

Wszystkie pod-zadania

Wykonawca

Partnerzy

Nr

Nazwa instytucji

Akronim

Kraj

1

STICHTING DIENST LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK

DLO

Holandia

2

ANDERMATT BIOCONTROL AG

ABC

Szwajcaria

3

CBC EUROPE SRL

BIOGARD

Włochy

4

E-NEMA GESELLSCHAFT FUER BIOTECHNOLOGIE UND BIOLOGISCHEN PFLANZENSCHUTZ mbH

ENE

Niemcy

5

OPENNATUR SL OPEN

OPEN

Hiszpania

6

6 PROPHYTA BIOLOGISCHER PFLANZENSCHUTZ GMBH

PROPH

Niemcy

7

VIRIDAXIS SA

VIRIDAXIS

Belgia

8

MARIANN KERSTIN WIKSTROM

AGPL

Szwecja

9

ARA SRL

ARA

Włochy

10

THE AGRICULTURAL RESEARCH ORGANISATION OF ISRAEL – THE VOLCANI CENTRE

ARO

Izrael

11

COILLTE TEORANTA

COILLTE

Irlandia

12

FACULTY OF BIOLOGY, UNIVERSITY OF BELGRADE

FBUB

Serbia

13

FORSCHUNGSINSTITUT FUR BIOLOGISCHENLANDBAU STIFTUNG

FiBL

Szwajcaria

14

GAB Consulting GmbH

GAB

Germany

15

VIOMICHANIA EMPORIKON GEORGIKON PHARMAKON HELLAFARM AE

HEFA

Grecja

16

INSTYTUT BADAWCZY LESNICTWA

IBL

Polska

17

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA

INIA

Hiszpania

18

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES

IRTA

Hiszpania

19

JULIUS KUHN-INSTITUT

BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR KULTURPFLANZEN

JKI

Niemcy

20

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND MAYNOOTH

NUIM

Irlandia

21

PROEFCENTRUM FRUITTEELT VZW

pcfruit

Belgia

22

SEKEM ENERGY GMBH

SEK

Austria

23

TECHNISCHE UNIVERSITAET GRAZ

TUG

Austria

24

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

UAc

Portugalia

25

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

UNIPD

Włochy

26

UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA

UPNA

Hiszpania

27

ZURCHER HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN

ZHAW

Szwajcaria

Translate »