ZIELONA ENERGIA I TY – Stoisko promocyjne „Dzień Ziemi 2014 na Polu Mokotowskim w Warszawie”

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.04.2014 r. - 29.08.2014 r.

Nr umowy

Źródło finansowania

Dotacja WFOŚiGW w Warszawie: 4 000 zł

Kwota finansowania

Wartość przedsięwzięcia: 8 500 zł

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

Cele projektu

Celem projektu jest przedstawienie roli lasów i zrównoważonej gospodarki leśnej zarówno w skali globalnej naszej planety, jak i lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pozaprodukcyjnych (społecznych). Jest to forma popularyzacji wiedzy przyrodniczo-leśnej skierowana do wszystkich grup wiekowych społeczeństwa. Interaktywna edukacja i praktyczna wiedza uwzględniają włączenie do działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.
Konkursy i quizy o zróżnicowanym stopniu trudności przeprowadzone w ramach Festynu z okazji Dnia Ziemi, z racji dużego zainteresowania są atrakcyjnym i skutecznym sposobem kształtowania postaw nie tylko najmłodszych Polaków, względem otaczającej nas przyrody.
Nagrodami będą m.in. zrzezy wierzb szybkorosnących oraz nasiona drzew gatunków lasotwórczych, do samodzielnego posadzenia lub posiania, by każdy uczestnik Festynu poczuł swą odpowiedzialność za kształtowanie środowiska naturalnego i przeciwdziałanie procesom degradacji środowiska.

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Translate »