EUFOFINET

       

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.10.2010 - 30.09.2012

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Związek Miast i Rada Miejska Attica, Grecja

Kierownik projektu

Opis projektu

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C w 3. celu polityki spójności Unii Europejskiej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytet: 2. Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

Podtemat: Ryzyko naturalne i technologiczne (w tym zmiany klimatyczne)

Cele projektu

Projektu realizowany jest w ramach programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem programu INTERREG IVC jest poprawa efektywności polityk regionalnych poprzez wykorzystanie procesu kapitalizacji, polegającego na wykorzystywaniu dotychczasowych doświadczeń w określonych obszarach polityki regionalnej. Działania w ramach programu mają charakter międzyregionalny i koncentrują się na gromadzeniu i analizie rezultatów oraz upowszechnieniu dobrych praktyk wypracowanych w danym obszarze polityki regionalnej.

Charakterystyka projektu

Głównym celem projektu jest transfer dobrych praktyk (DP), w celu poprawienia narodowych lub regionalnych polityki w zakresie zarówno zapobiegania pożarom, jak i ich gaszenia, skupiając się na przygotowywaniu do transferu dobrych praktyk już zidentyfikowanych w programach operacyjnych partnerów.

Zakres projektu:

  • wymiana modeli i dobrych praktyki przez tworzenie sieci fachowych usług narodowych i regionalnych, dzielących się wiedzą, doświadczeniem i promujących wymianę informacji z europejskimi partnerami;
  • aktualizacja i wzbogacenie już zidentyfikowanych dobrych praktyk w ramach programu INTERREG IIIC South RFO „INCENDI” nowymi doświadczeniami i postępowaniem oraz opracowanie nowych planów operacyjnych (każdy regionalny partner będzie zaproszony do transferu albo do przyjęcia konkretnych elementów do własnych strategii zwalczania pożarów lasu);
  • identyfikacja i promocja wspólnych procedur interwencji, w celu zdefiniowania elastycznych i zintegrowanych modeli, które mogłyby być zastosowane przez inne jednostki zainteresowane zapobieganiem pożarom i ich gaszeniem;
  • stworzenie sieci instytucjonalnych kontaktów i powiązań operacyjnych w zakresie zapobiegania pożarom i ich gaszenia.

Zakres uczestnictwa IBL

Komponent 1. Zarządzanie i koordynacja.
Komponent 2. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji.
Komponent 3. Wymiana doświadczeń.

Wykonawcy projektu

1)    dr inż. Józef Piwnicki (komponenty 1-3),
2)    dr hab. Ryszard Szczygieł (komponenty 2-3),
3)    mgr inż. Mirosław Kwiatkowski (komponenty 2-3),
4)    mgr inż. Bartłomiej Kołakowski (komponenty 2-3),
5)    Alina Klimczyk (komponenty 1-2),
6)    prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (komponenty 2-3),
7)    inż. Ewelina Wójcik (komponent 1),
8)    mgr Karina Danielewicz (komponent 1).

Partnerzy

Rola* Nr Partner Akronim Kraj/miejscowość
K 1. Związek Miast i Rada Miejska Attica TEDKNA Grecja
P 2. Region Toskanii RT Włochy
P 3. Porozumienie dla Lasów Śródziemnomorskich ENTENTE Francja
P 4. Narodowy Urząd Leśnictwa NFO Francja
P 5. Narodowy Ośrodek Leśnictwa NFC Republika Słowacka
P 6. Centrum Usługowe Przemysłu Drzewnego i Leśnictwa Kastylia-León CESFOR Hiszpania
P 7. Region Północno-Egejski NAR Grecja
P 8. Region Ionia Nisia RIN Grecja
P 9. Region Zachodniej Grecji RWG Grecja
P 10. Galicyjska Akademia Bezpieczeństwa Publicznego GPSA Hiszpania
P 11. Straż Pożarna i Służba Ratownicza Frederikssund-Halsnæs FHFRD Dania
P 12. Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska
P 13. Straż Pożarna i Służba Ratownicza Northumberland NFRS Wielka Brytania

*K – koordynator, P – partner

Translate »