EUFORGEN

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

-

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

zdjęcie

Ochrona leśnych zasobów genowych w Turcji” – prezentacja profesora Zeki Kay

Spotkanie zostało zorganizowane przez Middle East Technical University w Ankarze i Forest Tree Seeds and Tree Breeding Research Directorate z Turcji. Współorganizatorem spotkania był sekretariat EUFORGEN z Bioversity International Regional Office for Europe w Rzymie. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób z 22 krajów. Polskę na tym spotkaniu reprezentował dr inż. Jan Kowalczyk z Zakładu Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych IBL.

Projekt EUFORGEN rozpoczął się w 1994 roku. Uczestniczą w nim prawie wszystkie kraje europejskie. Celem Projektu jest ochrona i promowanie odpowiedniego wykorzystania leśnych zasobów genowych w leśnictwie wielofunkcyjnym. W czasie spotkania w Turcji omawiano sposób wyznaczenia na terenie Europy sieci leśnych powierzchni zachowawczych dla gatunków liściastych tworzących zwarte drzewostany. Opracowano minimalne wymagania dla tych powierzchni i zaproponowano sposób ich prowadzenia. Dyskusja dotyczyła różnych problemów związanych z ochroną zmienności genetycznej w lasach.

zdjęcie

Zbocza gór południowej Turcji porastają sosny tureckie (Pinus brutia) i zimozielone dęby śródziemnomorskie Quercus coccifera

Pomimo dużego zróżnicowania lasów w Europie metody ochrony zróżnicowania genetycznego drzew leśnych są podobne. Aby były one skuteczne, muszą być podejmowane także na poziomie europejskim.

 

dr inż. Jan Kowalczyk

Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych IBL

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Translate »