Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

15.08.2013 - 30.06.2014

Nr umowy

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Mgr inż. Radomir Bałazy

Opis projektu

„Laserowi Odkrywcy” to projekt badawczy, realizowany w ramach przedsięwzięcie „Ścieżki Kopernika”, który ma na celu popularyzację nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Głównym wyzwaniem tej inicjatywy jest realizacja badań naukowych prowadzonych z zaangażowaniem osób spoza środowiska naukowego. Spodziewanym efektem działania jest stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, przedstawiających sposoby i metody zainteresowania młodzieży kwestiami nauki, rozbudzenia w nich ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy. Moduły zostaną wykorzystane przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się popularyzacją nauki, co przyczyni się do uaktywnienia środowiska popularyzatorów nauki w Polsce.

Przedmiotem badań jest dziedzictwo kulturowe-archeologiczne i historyczne, które będzie rozpoznawane i inwentaryzowane za pomocą metod nieinwazyjnych-lotniczego skanowania laserowego oraz prospekcji powierzchniowej. Dziedzictwo kulturowe, którego częścią jest dziedzictwo archeologiczne i historyczne, zwłaszcza jego materialne pozostałości, stanowi zasób, który wymaga bieżących i intensywnych działań, celem ich rozpoznawania i dokumentowania, a zarazem analizowania i monitorowania. Jest to zasób, który w wyniku działań destrukcyjnych, procesów podepozycyjnych, w tym procesów naturalnych może ulec nieodwracalnym zmianom lub może ulec całkowitej destrukcji. Dlatego wszelkie działania, zwłaszcza nieinwazyjne mogą doprowadzić do rozpoznania obiektów zabytkowych na terenach leśnych, przyczyniając się do ich ochrony, poznania przeszłości oraz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Nieinwazyjne badania i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych, na terenie województwa świętokrzyskiego są realizowane w oparciu o dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego. Metoda lotniczego skanowania laserowego, wykorzystywana często w innych dziedzinach, znajduje obecnie nowe zastosowania, dzięki niej można zajrzeć pod okap drzewostanu i sprawdzić, czy rosnący na danym obszarze las nie skrywa tajemnic przeszłości. Przy zastosowaniu tradycyjnych metod badawczych, szanse na ich odkrycie byłyby zdecydowanie mniejsze.

Cele projektu

Celem społecznościowego projektu „Laserowi Odkrywcy” jest identyfikacja i badanie nieznanych dotąd obiektów zabytkowych, znajdujących się na obszarze obecnego województwa świętokrzyskiego. Daje on także wyjątkową szansę na włączenie się w prawdziwe prace badawcze osobom na co dzień nie związanym ze światem nauki. Internauci, przede wszystkim młodzież uczelniana, obok naukowców, mają szansę odegrać kluczową role w identyfikacji i poznawaniu szczególnie ważnych miejsc historycznych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny, jest realizowany w ramach przedsięwzięcia „Ścieżki Kopernika”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 (http://sciezkikopernika.pl/).

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy Charakter udziału w realizacji tematu
1. Radomir Bałazy Mgr inż. Kierownik projektu
2. Krzysztof Stereńczak Dr inż. Wykonawca
3. Anna Markiewicz Mgr inż. Wykonawca
4. M. Sztampke Wykonawca
5. B. Szady Wykonawca
6. R. Zapłata Wykonawca
7. J. Pomierny Wykonawca

Partnerzy

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum: Instytut Badawczy Lesnictwa oraz Centrum GeoHistorii,

partnerzy:

  • Fundacja Centrum GeoHistorii;
  • Uniwersytet Kadrynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa;
  • Fundacja New Space.
Translate »