Możliwości stosowania maszyn wielooperacyjnych do pozyskiwania drewna w warunkach górskich w Polsce

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.04.2014 - 31.03.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

IBL

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Krzysztof Jodłowski

Opis projektu

Liczba specjalistycznych maszyn do pozyskiwania drewna, a zwłaszcza harwesterów i forwarderów, w Polsce systematycznie wzrasta. Według szacunku ekspertów w obecnej chwili w naszym kraju może pracować ok. 250 harwesterów i 400 forwarderów a poziom mechanicznego pozyskiwania drewna ocenia się na ok 10%. Zdecydowana większość tych maszyn jest w posiadaniu prywatnych usług leśnych, związku z tym problematyka związana z ich użytkowaniem pozostaje poza obszarem zainteresowań Lasów Państwowych, a co się z tym wiąże również finansowaniem projektów badawczych związanych z tą tematyką.

Prace projektowe będą reazlizowane w toku prac terenowych i kameralnych. Podczas prac terenowych będą prowadzone obserwacje pracy maszyn i gromadzenie danych (m.in. chronometraże, ocena jakości pracy, oddziaływanie na pozostający drzewostan, interakcje maszyna – teren). Planowane są również obserwacje innych środków technicznych stosowanych do pozyskiwania drewna w warunkach górskich, m.in. kolejek linowych, a także maszyn służących do pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych.

Prace kamerlane będą obejmowały analizę zgromadzonych danych – określenie wydajności i jednostkowych kosztów pracy w zależności od warunków terenowych i drzewostanowych, uszkodzenia gleby i pozostających drzew. Wynikiem oceny będzie opracowanie poradnika dotyczącego stosowania tych maszyn w warunkach górskich, zawierającego propozycje rozwiązań technologicznych.

Cele projektu

Celem projektu jest ocena możliwości stosowania maszyn wielooperacyjnych, głównie harwesterów i forwarderów, do pozyskiwania drewan w warunkach górskich w Polsce, z uwzględnieniem planowych cięć, jak również sytuacji klęskowych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL oraz Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1.

Krzysztof Jodłowski

Dr inż.

Kierownik projektu

2.

Michał Kalinowski

Dr inż.

Wykonawca

3.

Ryszard Gniady

Wykonawca

Partnerzy

Translate »