Określenie współczynników zamiennych dla wybranych długości drewna sosnowego i świerkowego wielkowymiarowego w kłodach oraz średniowymiarowego

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.05.2014 - 31.05.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Joanna Witkowska

Opis projektu

Obecny projekt zakłada przeprowadzenie szerszych badań nad surowcem sosnowym i świerkowym w kłodach drugiej klasy grubości, tak aby można było poszerzyć zakres średnic do odbioru drewna metodą stosową.

Końcowym efektem pracy ma być również zrewidowanie, w drodze badań, współczynników zamiennych dla ustalonych z DGLP sortymentów drewna średniowymiarowego, tj. tych, dla których wcześniej nie przeprowadzono wystarczających badań.

Cele projektu

Celem badań w projekcie jest określenie współczynników zamiennych dla drewna wielkowymiarowego, sosnowego i świerkowego, dla różnych długości wyrabianych kłód. Badania obejmują:

  • pierwszą klasę grubości (badania uzupełniające),
  • drugą klasę grubości – długości: od 2,4 i wyżej (w przedziałach długości 2,4-3,0; 3,1-4; 4,1 i wyżej),

W badaniach są również uwzględnione drewna średniowymiarowego sosnowe, świerkowe i brzozowe w długościach od 1 do 3 m i o średnicy w górnej bez kory od 7 do 24 cm, w trzech przedziałach długości.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Joanna Witkowska Dr inż. Kierownik projektu
2. Krzysztof Jodłowski Dr inż. Wykonawca
3. Ryszard Gniady Wykonawca
4. Zdzisław Rzecznik Wykonawca

Partnerzy

Translate »