Opracowanie sztucznych schronień letnich dla mopków Barbastella barbastellus i przetestowanie ich skuteczności w praktyce

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

IBL

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr Aleksander Rachwald

Opis projektu

Projekt przewiduje opracowanie nowego typu skrzynek (letnich schronień) dla nietoperzy, przeznaczonych specjalnie dla gatunku mopek B. barbastellus. Zaplanowano wykonanie łącznie 600 nowych skrzynek w dwóch wariantach konstrukcyjnych (z drewna i kompozytu) i przetestowanie ich na trzech powierzchniach badawczych na terenie kraju w celu oceny skuteczności nowych schronień dla mopków.

Cele projektu

Celem realizacji projektu jest opracowanie nowego typu sztucznego schronienia (skrzynki nietoperzowej) opracowanego specjalnie dla mopków B. barbastellus oraz przetestowanie tej konstrukcji w terenie w celu oceny jej przydatności.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL.

Wykonawcy projektu

  • Dr Aleksander Rachwald – Kierownik projektu
  • Dr Iwona Gottfried – Wykonawca

Partnerzy

  • Uniwersytet Wrocławski
Translate »