Organizacja I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów na terenie województwa mazowieckiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

06.03.2012 - 14.12.2012

Nr umowy

Dotacja Nr 0563/12/EE/D

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

Wartość przedsięwzięcia: 32 205 zł

Dotacja WFOŚiGW w Warszawie: 23 505 zł

Cele projektu

Głównym zadaniem Organizacji I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów, jest integracja mazowieckich ośrodków badawczych zajmujących się patologią (chorobami) owadów oraz biologicznymi metodami ochrony roślin przed owadami.

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Translate »