Prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów w latach 2023-2025

          

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.06.2023 r.- 01.10.2025 r.

Nr umowy

DLŁ/3/2023

Źródło finansowania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kwota finansowania

450 000,00 zł

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Kierownik projektu

dr inż. Łukasz Tyburski

Opis projektu

Projekt zlecony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika z potrzeby kontynuacji prowadzenia krajowego banku danych o pożarach lasu, który integruje informacje z baz Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz Parków Narodowych. W ramach zaplanowanych działań jest opracowywanie corocznych raportów i szczegółowych danych na potrzeby Unii Europejskiej. W projekcie wykorzystywane jest oprogramowanie internetowe Krajowy System Informacji o Pożarach Lasu (KSIPL), które pozwala na archiwizację informacji o pożarach lasów oraz na eksport podstawowych danych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. System jest dostępny pod adresem: https://bazapozarow.ibles.pl/

Cele projektu

Realizacja projektu polega na:

– prowadzeniu w latach 2023 – 2025 ogólnokrajowej bazy informacji o pożarach lasów, która służy do wykonywania aktualnych analiz i archiwizowania danych;

– przygotowanie raportów o sytuacji pożarowej w lasach Polski za rok 2023, 2024, 2025 w języku polskim i angielskim, wraz z udostępnienie danych do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze;

– zapewnienie Zamawiającemu bieżącego dostępu do danych statystycznych zgromadzonych i przetworzonych w bazie;

– wykonanie analizy potrzeb różnych użytkowników „Baz danych” w zakresie udostępniania danych oraz generowania raportów.

Charakterystyka projektu

Zgodnie z umową projekt jest realizowany w trzech etapach, obejmujących następujący zakres pras:

Etap I – 2023 rok:

 1. weryfikacja meldunków pożarowych zgromadzonych w KSIPL w 2022 r.;
 2. opracowanie Raportu o sytuacji pożarowej w lasach Polski w 2022 r. oraz przekazanie szczegółowych danych o zaistniałych pożarach do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze (Włochy), odpowiedzialnego za Europejski System Informacji o Pożarach Lasów;
 3. gromadzenie danych o pożarach lasu zaistniałych w 2023 r. oraz okresowe przekazywanie zbiorczych informacji do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze;
 4. analiza potrzeb różnych użytkowników KSIPL dotycząca udostępniania danych o pożarach lasów i generowania raportów;
 5. opracowanie raportu z realizacji I Etapu zadania.

Etap II – 2024 rok:

 1. weryfikacja meldunków pożarowych zgromadzonych w KSIPL w 2023 r.;
 2. opracowanie Raportu o sytuacji pożarowej w lasach Polski w 2023 r. oraz przekazanie szczegółowych danych o zaistniałych pożarach do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze (Włochy);
 3. gromadzenie danych o pożarach lasu zaistniałych w 2024 r. oraz okresowe przekazywanie zbiorczych informacji do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze;
 4. analiza potrzeb różnych użytkowników KSIPL dotycząca udostępniania danych o pożarach lasów i generowania raportów;
 5. opracowanie Raportu z realizacji II Etapu zadania.

Etap III – 2025 rok:

 1. weryfikacja meldunków pożarowych zgromadzonych w KSIPL w 2024 r.;
 2. opracowanie Raportu o sytuacji pożarowej w lasach Polski w 2024 r. oraz przekazanie szczegółowych danych o zaistniałych pożarach do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze (Włochy);
 3. gromadzenie danych o pożarach lasu zaistniałych w 2025 r. oraz okresowe przekazywanie zbiorczych informacji do Wspólnotowego Centrum Badawczego w Isprze;
 4. analiza potrzeb różnych użytkowników KSIPL dotycząca udostępniania danych o pożarach lasów i generowania raportów;
 5. opracowanie Raportu z realizacji III Etapu zadania oraz syntezy, obejmującej wszystkie prace wykonane w trakcie realizacji całego projektu.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa jest głównym wykonawcą i koordynatorem badań w ramach projektu.

Wykonawcy projektu

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Partnerzy

Translate »