Rola hurtowni danych w procesie wnioskowania naukowego

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

MNiSW

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ekologii Lasu IBL

Kierownik projektu

Dr inż. Dorota Grygoruk

Opis projektu

Realizacja projektu infrastrukturalnego „Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego” w latach 2010 – 2014 stworzyła warunki do udostępniania informacji naukowej w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi standardami. Dokonana modernizacja infrastruktury informatycznej, rozpoczęty proces cyfryzacji zasobów archiwalnych, wykonana pilotażowa migracja danych z kiludziesięciu zakończonych projektów naukowych do wydzielonych struktur bazodanowych nowego systemu informatycznego oraz rozpoczęcie prac związanych z organizacją centralnej bazy danych IBL (hurtownia danych) świadczą o funkcjonalności nowego systemu informatycznego, który aktualnie wymaga sukcesywnego zasilania danymi.

Dane naukowe z projektów będą wprowadzane do systemu poprzez moduł gromadzenia danych oraz poprzez hurtownię danych, natomiast dane ze źródeł archiwalnych mogą zasilić nowy system tylko poprzez hurtownię danych.

W wyniku realizacji projektu zostanie rozszerzony zakres chronologiczny danych składowych w hurtowni danych, co w konsekwencji wpłynie na wzrost wartości naukowej przyszłych analiz. Jednocześnie wzrośnie zasób danych naukowych zgromadzonych w hurtowni, gdyż na etapie wdrażania nowego systemu informatycznego w hurtowni danych uporządkowano tematycznie dane pochodzące jedynie z kilkunastu zakończonych projektów badawczych.

Efektem projektu będzie nie tylko wzrost liczby zmigrowanych danych do hurtowni, ale także większa liczba analiz wielowymiarowych, możliwych do wykonania w oparciu o naukowe dane archiwalne, co szczególnie jest ważne podczas określania zależności, trendów w badaniach procesów i zjawisk przyrodniczych, np. w związku z coraz wyraźniej zaznaczającymi się zmianami klimatu. Hurtownia danych zasilona danymi archiwalnymi, często unikalnymi w skali kraju i Europy będzie stanowić źródło cennych informacji naukowych z szybkim dostępem do danych w wersji elektronicznej.

Cele projektu

Głównymi celami projektu są :

  • integracja i migracja wybranych heterogenicznych danych do Hurtowni Danych;
  • przygotowanie i wykonanie wielowymiarowych analiz danych pochodzących z wielu źródeł;
  • ocena możliwości wykorzystania wyników przeprowadzonych analiz w procesie wnioskowania naukowego, szczególnie w aktualnie realizowanych projektach naukowych.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ekologii Lasu IBL przy współpracy innych pracowników IBL.

Wykonawcy projektu

  • Dr inż. Dorota Grygoruk – Kierownik projektu

Partnerzy

Translate »