Struktura zasobów drzewnych rosnących na obszarach nieleśnych według ewidencji

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2014 - 31.12.2016

Nr umowy

Źródło finansowania

IBL

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL

Kierownik projektu

Mgr inż. Piotr Budniak

Opis projektu

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie metodyki inwentaryzacji zasobów drzewnych rosnących na terenach innych niż las według ewidencji. Ze względu na nieleśny charakter ewidencyjny badanych gruntów, nie jest to obszar zainteresowania PGL Lasy Państwowe.

Efektem projektu będą publikacje naukowe oraz dokumentacja zawierająca wytyczne wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji drzew, zadrzewień i obszarów leśnych nieujętych w ewidencji.

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej metodyki inwentaryzacji drzew, obszarów leśnych oraz zadrzewień (skupisk drzew), stanowiącej uzupełnienie dla obecnie obowiązującej metodyki WISL.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.

Wykonawcy projektu

  • Mgr inż. Piotr Budniak – Kierownik projektu
  • Dr inż. Marek Jabłoński – Wykonawca
  • Ryszard Gniady – Wykonawca

Partnerzy

Translate »