Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.10.2013 - 30.09.2016

Nr umowy

NRPBS2/A9/25/2013

Źródło finansowania

Kwota finansowania

2 988 726 zł

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

Projekt realizowany w konsorcjum naukowym z Instytutem Chemii Fizycznej PAN, będącym Beneficjentem, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Umowy nr  NRPBS2/A9/25/2013

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

Translate »