Zwiększenie stabilności i odporności biologicznej lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

12.08.2010 - 31.12.2012

Nr umowy

376/2010/Wn-07/OP-WK/D

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

Przedsięwzięcie ma na celu objęcie kontrolą istniejących czynników zagrażających stabilności i odporności biologicznej lasu. Będą temu służyły: przebudowa składu gatunkowego realizowana w ramach cięć odnowieniowych, wprowadzanie gatunków liściastych w postaci podsadzeń produkcyjnych i dolesień oraz szereg zabiegów ochronnych.
Powstanie obiektu rekreacyjno – dydaktycznego pozwoli ponadto ukierunkować ruch turystyczny na tym obszarze i zwiększy możliwość pełnienia przez las funkcji społecznych.

zdjęcie

Cele projektu

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Partnerzy

/documents/10180/25605/Projekt376?t=1371632592452

Translate »