Zbiorowiska roślinne doliny Czerwonej Wody w Parku Narodowym Gór Stołowych

Plant communities of the Czerwona Woda River Valley (Stołowe Mountains National Park)

Autorzy

 • Remigiusz Pielech Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Zakład Bioróżnorodności Leśnej, al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków;
 • Marek Malicki Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław;
 • Michał Smoczyk ul. Wojska Polskiego 30/5, 69-110 Rzepin;
 • Andrzej Jagodziński Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik;
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań
  Tel. 48 61 8170033; e-mail: amj@man.poznan.pl
 • Marcin K. Dyderski Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik;
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań
 • Paweł Horodecki Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik;
 • Sylwia Wierzcholska Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Biosystematyki, ul. Oleska 22, 45-052 Opole;
 • Maciej Skorupski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań;
 • Jacek Kamczyc Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań;
 • Izabela Kałucka Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Algologii i Mykologii, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź;
  Uniwersytet Łódzki, Instytut Nauk Leśnych, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
 • Mariusz Hachułka Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Pracownia Algologii i Mykologii, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź;
 • Anna Gazda Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Zakład Bioróżnorodności Leśnej, al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków;
  Tel. +48 12 6625117, e-mail: rlgazda@cyf-kr.edu.pl

Abstrakt

The Czerwona Woda River is the main watercourse in the Stołowe Mountains National Park and drains the major part of the Stołowe Mts. It was regulated in the past, but its channel has been spontaneously naturalized. Now, managed spruce forests grow along almost the entire length of this small mountain stream. The aims of the present study were to investigate diversity of plant communities connected with the Czerwona Woda stream and to prepare detailed vegetation maps. The results obtained can potentially be a reference for future restoration projects implemented in the Stołowe Mountains National Park.
As a result of vegetation mapping, there were distinguished 20 plant communities representative of the current vegetation and 3 communities representative of the potential vegetation. Phytosociological data on the vegetation was documented by making 62 phytosociological relevés. Based on these, 9 forest communities were distinguished, of which 3 were classified into associations, 1 – into alliance, 5 – into secondary forest communities. Furthermore, there were distinguished 14 non-forest communities, of which 10 were classified into associations. Several of the phytosociological classes distinguished have been reported for the first time in the Stołowe Mountains National Park.

DOI DOI: 10.2478/frp-2018-0019
Source Leśne Prace Badawcze, 2018, 79 (2): 181–197
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Original research article
Original title
Zbiorowiska roślinne doliny Czerwonej Wody w Parku Narodowym Gór Stołowych
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date 2018, June

in Polish:

in English:

Translate »