Oferta doradczo-usługowa Zakładu Ochrony Lasu

Oferta doradczo-usługowa Zakładu Ochrony Lasu

  • Badania rejestracyjne środków ochrony roślin dla leśnictwa (insektycydy, fungicydy, repelenty).
  • Badania skuteczności preparatów biologicznych i biostymulatorów dla leśnictwa.
  • Ekspertyzy w zakresie identyfikacji abiotycznych i biotycznych czynników szkodotwórczych (fitopatogeny, szkodniki) w szkółkach leśnych, drzewostanach, plantacjach, parkach, ogrodach i zadrzewieniach.
  • Wydawanie opinii oraz opracowywanie zaleceń ochronnych wraz z doborem środków ochrony roślin dla szkółek leśnych, drzewostanów, plantacji, parków i ogrodów.
  • Ekspertyzy w zakresie oceny stanu zdrowotnego systemów korzeniowych oraz stopnia mykoryzacji drzew i krzewów leśnych.
  • Ocena zdrowotności nasion drzew i krzewów leśnych.
  • Wykrywanie oraz identyfikacja szkodników owadzich i patogenów (grzyby, bakterie) drzew i krzewów leśnych z wykorzystaniem technik molekularnych.
  • Kursy i szkolenia w zakresie identyfikacji chorób infekcyjnych drzew i krzewów oraz ich zwalczania dla pracowników PGL LP, zieleni miejskiej i innych jednostek.
  • Prognozowanie i modelowanie występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce.
  • Wsparcie naukowe w zakresie inwazyjnych gatunków obcych oraz agrofagów kwarantannowych występujących w leśnictwie.
     Kontakt
Translate »