Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych – poradnictwo dla Lasów Państwowych

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

02.04.2012 - 31.12.2014

Nr umowy

Źródło finansowania

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Ochrony Lasu IBL

Kierownik projektu

Prof dr hab. inż. Zbigniew Sierota

Opis projektu

Projekt jest prowadzony na zlecenie DGLP od 1993 roku – w okresach 5. i 3 letnich kończy się sprawozdaniem z odpowiednimi zaleceniami, wytycznymi bądź ilustrowanymi zdjęciami „Kalendarzami występowania chorób grzybowych”. W 1996 r. w związku z powszechnym występowaniem chorób na owocach dębu powstał też „Atlas chorób żołędzi”.

Temat zawierający głównie część fitopatologiczną, dotyczy w większości chorób powodowanych przez czynniki biotyczne (zwłaszcza grzyby patogeniczne) i abiotyczne, prowadzony jest we współpracy z entomologami z Zakładu Ochrony Lasu i Zakładu Lasów Górskich IBL.

Prace badawcze polegają na makro i mikroskopowym rozpoznawaniu czynników sprawczych szkód na przysyłanych do badań próbkach lub na podstawie terenowych lustracji szkółek i drzewostanów wszystkich klas wieku.

Próbki dostarczane są z jednostek terenowych (gospodarstwa szkółkarskie, nadleśnictwa, Zespoły Ochrony Lasu, regionalne dyrekcje), które dostępnymi u siebie metodami nie są w stanie rozpoznać rodzaju zagrożeń na hodowanym materiale.

Cele projektu

Na podstawie rozpoznania powstaje pisemna ekspertyza, zwykle bogato dokumentowana fotografiami spod mikroskopów (różne powiększenia dające szczegółowy ogląd szkód, których często nie widać gołym okiem), kończąca się zaleceniami ochrony zagrożonego materiału przy pomocy środków zarejestrowanych na potrzeby Leśnictwa, bądź odpowiednim sposobem postępowania dla przeciwdziałania szkodom.

Do końca 2009 roku wykonano w IBL blisko 5 tysięcy ekspertyz. W ostatnich latach wzrosła znacznie ilość kontaktów telefonicznych i prowadzonych za pomocą poczty elektronicznej. W ubiegłym roku zanotowano 224 połączenia tego typu. W następnych latach niezbędne jest stworzenie atlasu chorób drzew leśnych na podstawie objawów widocznych pod mikroskopem. Pozycja taka nie jest dotychczas dostępna w polskiej i zagranicznej literaturze.

Charakterystyka projektu

Projekt ma charakter naukowy oraz aplikacyjny.

Zakres uczestnictwa IBL

Projekt jest realizowany przez pracowników Zakładu Ochrony Lasu IBL oraz Zakład Lasów Górskich IBL.

Wykonawcy projektu

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy

Charakter udziału w realizacji tematu

1. Zbigniew Sierota

Prof dr hab. inż.

Kierownik projektu

2. Cezary Bystrowski

Dr inż.

Wykonawca

3. Małgorzata Lissy

Wykonawca

4. Aleksandra Rosa – Gruszecka

Mgr inż.

Wykonawca

5. Wojciech Grodzki

Dr hab.

Wykonawca

Partnerzy

Translate »