TREEBREEDEX (6. PR)

   

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.06.2006 - 31.03.2011

Nr umowy

Źródło finansowania

Kwota finansowania

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Kierownik projektu

Opis projektu

Akcja Koordynująca (CA) realizowana w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej, priorytet 6.3. Zmiany Globalne i Ekosystemy.

Cele projektu

Celem TREEBREEDEX jest utworzenie wirtualnego centrum hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Europie i podjęcie działań, aby:

– promować współpracę i budować komplementarność pomiędzy różnymi grupami zajmującymi się badaniami z zakresu genetyki drzew leśnych w Europie;

– podnieść poziom badań i prac selekcyjnych w Europie;

– integrować w skali europejskiej prowadzone badania z zakresu genetyki i selekcji drzew leśnych;

– udostępniać infrastrukturę (według określonych zasad) większej grupie naukowców: leśników, rolników oraz biologom włączając w to również farmakologię i medycynę.

Charakterystyka projektu

Projekt składa się z części administracyjnej oraz kilku zadań, które odnoszą się do specyfiki prac selekcyjnych. Są one następujące:

– utworzenie wirtualnego centrum hodowli selekcyjnej drzew leśnych;

– podsumowanie informacji na temat struktury geograficznej i zmienności genetycznej gatunków drzew leśnych;

– charakterystykę populacji hodowlanych;

– metodykę prac selekcyjnych;

– produkcję i wykorzystanie wyselekcjonowanych genotypów.

Projekt skupia się na działaniach integracyjnych. Polegają one na utworzeniu stron internetowych, internetowych grup dyskusyjnych, utworzeniu baz danych zawierających informację na temat dostępnej literatury, metodyki badań, zgromadzonych kolekcji genotypów i innych informacji związanych z hodowlą selekcyjną drzew leśnych. Projekt ułatwi również, wymianę ekspertów i opracowanie wspólnych porównywalnych procedur badawczych z zakresu genetyki i selekcji drzew leśnych. Sposób organizacji projektu przedstawiono na ryc. 1.

zdjęcie

Ryc. 1. Schemat organizacyjny projektu TREEBREEDEX.

Zakres uczestnictwa IBL

1. Udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach o tematyce z zakresu hodowli selekcyjnej drzew leśnych.

2. Uczestniczenie w konstruowaniu bazy danych.

3. Dostarczanie informacji na temat zasobów zgromadzonych w IBL:

– sprzętu,

– powierzchni doświadczalnych,

– metodyki prac itp.

4. Uczestniczenie w corocznych spotkaniach planowanych w:

– Finlandii – 2007,

– Holandii – 2008,

– Włoszech – 2009,

– Wielkiej Brytanii – 2010.

5. Organizacja seminarium w Polsce, wspólnie z ID PAN w Kórniku i Landesforst-präsidium Sachsem Pirna (LFP) z Saksonii w Niemczech pt. „Co wnoszą do społeczności naukowej duże sieci doświadczalne o zasięgu europejskim?”. Seminarium będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych również dla uczestników spoza TREEBREEDEX.

Wykonawcy projektu

Zakład Genetyki i Fizjologii Drzew Leśnych
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. 22 7150 470, fax. 22 7150 313
dr inż. Jan Kowalczyk
dr Małgorzata Sułkowska
mgr inż. Jan Matras
mgr inż. Piotr Markiewicz
mgr inż. Tomasz Wojda

Partnerzy

Rola* Nr Partner Akronim Kraj/miejscowość
K 1 Institut National de la Recherche Agronomique INRA Francja, Orlean
P 2 Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape, Department of Genetics BFW Austria, Wiedeń
P 3 Centre de Recherche de la Forêt et du Bois, Forestry Biology Direction CRNFB Belgia, Gembloux
P 4 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer IBW Belgia, Geraardsbergen
P 5 Forestry and Game Management Research Institute, VULHM Czechy, Jiloviste – Strnady, Praha – Zbraslav
P 6 Bundesforschungs-anstalt für Forst- und Holzwirtschaft Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung BFH Niemcy, Hamburg
P 7 Forest Research Institute of Lower Saxony Dept of Growth and Yield & Dept of Forest Genetic Resources NFV Niemcy, Göttingen
P 8 Landesforst-präsidium Sachsen LFP Niemcy, Pirna
P 9 Royal Veterinary and Agricultural University RVAU Dania, Horsholm
P 10 Finnish Forest Research Institute Metla Finlandia, Helsinki
P 11 Forest Research, British Forestry Commission FR(FC) Wielka Brytania, Roslin
P 12 Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, CRA – Istituto Sperimentale per la Selvicoltura, Centro Nazionale di Informazione per la Biodiversità Forestale – Lab. Forest Tree Breeding CRA – ISSEL Włochy, Arezzo
P 13 Coillte Teoranta- The Irish Forestry Board Coillte Irlandia, Newtownmontkennedy
P 14 Teagasc Agriculture and food development authority TEAGASC Irlandia, Carlow
P 15 Lithuanian Forest Research Institute LFRI Litwa, Kaunas
P 16 Alterra, Green World Research Alterra Holandia, Wageningen
P 17 Norwegian Forest Research Institute NFRI Norwegia, As
P 18 Polska Akademia Nauk, Instytut Dendrologii, Zakład Genetyki IDPAN Polska, Kórnik
P 19 Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska, Sękocin Stary
P 20 Forest Research and Management Institute ICAS Rumunia, Bukareszt
P 21 Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut, Skogforsk Szwecja, Uppsala
P 22 Forest Research Institute, – Dept. Silviculture & Forestry Technology FRIS Słowacja, Zwoleń
P 23 Forest Genetics, Forest Research Centre CIFOR-INIA Hiszpania, Madrid
P 24 Xunta de Galicia Research Center on Forest and Environmental Research CIFA Lourizán Hiszpania, Lourizán Pontevedra
P 25 Sveriges Lantbruksuniversitet, UPSC SLU Szwecja, Umeå
P 26 ASSOCIATION FORET CELLULOSE AFOCEL Francja, Nangis
P 27 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón . Unidad de Recursos Forestales CITA Hiszpania, Zaragoza
P 28 Technical University Faculty of Forestry TUZVO Słowacja, Zwoleń

* K – koordynator, P – partner

Translate »