WAMBAF

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

1.03.2016 - 28.02.2019

Nr umowy

Źródło finansowania

Unia Europejska (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz IBL

Kwota finansowania

Całkowita wartość projektu (część IBL) – 411 025 EUR (przy kursie z dnia podpisania umowy przez IBL, czyli 7.06.2016 1 EUR 4,3533) 1 789 315,13 PLN UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego – 85% 349 371,25 EUR (przy kursie z dnia podpisania umowy przez IBL, czyli 7.06.2016 1 EUR 4,3533) 1 520 917 86 PLN Wkład IBL – 15% 61 653,75 EUR (przy kursie z dnia podpisania umowy przez IBL, czyli 7.06.2016 1 EUR 4,3533) = 268 397,27 PLN

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi (IBL)

Kierownik projektu

Mgr inż. Radomir Bałazy

Opis projektu

Projekt finansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz część krajowa finansowana przez IBL

Cele projektu

Celem projektu jest określenie metod i narzędzi gospodarowania wodą w lasach, wpływających na poprawę jakości wód dopływających do Bałtyku. Partnerami projektu jest 9 instytucji naukowych i administracji leśnych ze Szwecji (koordynator), Finlandii, Łotwy, Litwy i Polski.

Pod względem merytorycznym zakres projektu obejmuje zagadnienia dotyczące:
– funkcjonowania i konserwacji urządzeń odwadniających,
– wpływu tam bobrowych na jakość wód,
– gospodarki leśnej w sąsiedztwie wód powierzchniowych,
– nowoczesnych narzędzi wspomagających gospodarowanie wodą w lasach.

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Zakres uczestnictwa IBL

WP1 Zarządzanie projektem

WP2 Analiza wytycznych metod i narzędzi

WP3 Opracowanie wytycznych i narzędzi

WP4 Wdrożenia i upowszechnianie

WP5 Plan działania i walidacja osiągnięć

Wykonawcy projektu

Wykonawcy projektu

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Zakład Ekologii Lasu
u. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
ul. 22/ 7150662, fax

Mgr inż. Radomir Bałazy (koordynator w IBL)
Prof. dr hab. Edward Pierzgalski

Partnerzy

Rola* Nr Partner Akronim Kraj/miejscowość
K 1 Swedish Forest Agency Szwecja/Borås
P 2 Institute Natural Resources Finland Luke Finlandia/Joensuu
P 3 Metsähallitus Finlandia/Vantaa
P 4 Latvian State Forest Research Institute Silava Łotwa/Salaspils
P 5 Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry LRCAF Litwa/Kèdainiai district
P 6 Ministry of Environment of the Republic of Lithuania Litwa/Wilno
P 7 Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Polska/Sękocin Stary
P 8 The Forestry Research Institute of Sweden Szwecja/Uppsala
P 9 Swedish University of Agricultural Sciences SLU Szwecja/Uppsala

*K- koordynator, P- partner

Partnerzy zaangażowani

Nr Partner Kraj
1 StoraEnso Szwecja
2 Green Forest Foundation Federacja Rosyjska
3 Agency on protection, reproduction and use of wildlife objects and forests of the Kaliningrad region (Kaliningrad Forest Agency) Federacja Rosyjska
4 WWF Russia Federacja Rosyjska
5 Tapio Finlandia
6 Ministry of Agriculture and Forestry Finlandia
7 UPM-Kymmene Corporation Finlandia
8 Lithuanian Society of Foresters Litwa
9 Kretinga Forest Enterprise Litwa
10 Osby school of forestry Szwecja
11 State Forest Management Centre Estonia
12 Sveaskog Szwecja
13 Norra Timber Szwecja
14 Swedish Agency for Marine and Water Management Szwecja
15 Sait-Petersburg Forestry Research Institute Federacja Rosyjska
16 The State Forests National Holding – Przymuszewo Forest District Polska
17 The Swedish Association for Hunting and Wildlife management Szwecja
Translate »