TREES4FUTURE

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

01.11.2011 - 31.10.2015

Nr umowy

Źródło finansowania

European Union Seventh Framework Programme FP7

Kwota finansowania

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Institut national de la recherche agronomique (INRA), Francja, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL

Kierownik projektu

Dr hab. Jan Kowalczyk

Opis projektu

Projekt TREES4FUTURE „Hodowla drzew dla przyszłości” tworzy i rozwija infrastrukturę badawczą w zakresie badań dla leśnictwa. W projekcje TREES4FUTURE pod pojęciem infrastruktury rozumie się nie tylko laboratoria wraz ze sprzętem, lecz również cały potencjał, jaki został wytworzony w dotychczasowych działaniach z zakresu badań leśnych, w tym również wielką sieć powierzchni doświadczalnych oraz wiedzę z zakresu hodowli selekcyjnej drzew leśnych i leśnictwa.

Cele projektu

Część badawcza w projekcie ma służyć rozwijaniu i udostępnianiu społeczności naukowej infrastruktury. Badania mają również służyć poznawaniu nowych technik i opracowaniu lepszych, bardziej wydajnych metodyk. Celem strategicznym projektu jest wniesienie znaczącego wkładu w rozwój europejskiego sektora leśnego poprzez działania na rzecz zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na produkty z drewna oraz pełniejszego wykorzystania pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Projekt dąży również, pośrednio, do zachowania bioróżnorodności w ekosystemach leśnych w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych.

Charakterystyka projektu

Projekt TREES4FUTURE składa się z trzech zasadniczych części: zadań dążących do lepszej integracji i zacieśniania więzi pomiędzy instytucjami z dziedziny leśnictwa, z grupy zadań badawczych oraz z części, w której udostępniana jest infrastruktura należąca do partnerów projektu dla społeczności naukowej w Unii Europejskiej.

Grupy robocze projektu:

Grupa

Tytuł

Jednostka wiodąca

WP1 Strukturyzacja i zapewnienie powszechnego dostępu do baz danych AIT
WP2 Określenie wspólnych standardów i protokołów VLAGEW
WP3 Wybór i rozwój sieci doświadczeń tematycznych dotyczących plastyczności i stabilności fenotypowej drzew leśnych INIA
WP4 Rozpowszechnianie wiedzy, pomoc i szkolenia EFI
WP5 Zrządzanie i ocena dostępu do infrastruktury badawczej FEM
WP6 Platforma statystycznej analizy danych genetycznych INRA
WP7 Rozwój platformy identyfikacji materiału biologicznego BFW
WP8 Modelowanie dopasowania leśnego materiału rozmnożeniowego do siedliska z uwzględnieniem zmian klimatu FR
WP9 Ustanowienie obiektu zarządzania danymi GIS dla danych badawczych ALTERRA
WP10 Rozwijanie zgodności narzędzi do modelowania ALTERRA
WP11 Opracowanie wydajnych metod fenotypowania cech i stanów fizjologicznych drzew leśnych INRA
WP12 Zarządzanie projektem T4F IT
TA Udostępnienie infrastruktury badawczej (grupa zadań)

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel. 22 7150 470, fax. 22 7150 313

Lp. Imię i nazwisko Tytuł naukowy
i stopień naukowy
Charakter udziału w realizacji tematu
1. Jan Kowalczyk Dr hab. Kierownik projektu
2. Jan Matras Dr inż. Wykonawca
3. Tomasz Wojda Dr inż. Wykonawca
4. Iwona Szyp-Borowska Dr Wykonawca
5. Marek Rzońca Mgr inż. Wykonawca

Partnerzy

Nr Nazwa Akronim Kraj
1 Institut national de la recherche agronomique INRA France/Orléans
2 Austrian Institute of Technology GmbH AIT Austria
3 Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek ALTERRA The Netherlands/ Wageningen
4 Bavarian Office for Forest Seeding and Planting ASP Germany/ Teisendorf
5 Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft BFW Austria /Vienna
6 Universität für Bodenkultur Wien BOKU Austria /Vienna
7 Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives CEA France/ Gif-sur-yvette
8 Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia CIDTG Spain/Santiago de Compostela
9 Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR Italy
10 Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura CRA Italy/ Rome
11 European Forest Institute EFI Finland /Joensuu
12 Institut Technologique Forê19t Cellulose Bois-constr20uction Ameublement FCBA France
13 Fondazione Edmund Mach FEM Italy / S. Michele all’Adige
14 Forest Research FR UK /Roslin
15 Instytut Badawczy Leśnictwa IBL Poland /Raszyn
16 Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice ICAS Romania/ Bucharest
17 Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ID PAN Poland / Kórnik
18 Instituto de Investigação Científica Tropical IICT Portugal/ Lisbon
19 Instituto Nacional de Investigación y Tecnologia Agraria y Alimentaria INIA Spain/ Madrid
20 Innventia AB Innventia Sweden/ Stockholm
21 INRA Transfert SA IT France/Paris
22 InnovaWood absl IW Belgium/ Brussels
23 Joint Research Centre JRC Italy/ Ispra
24 Metsäntutkimuslaitos (Finnish Forest Research Institute) METLA Finland / Vantaa
25 Staatsbetrieb Sachsenforst SBS Germany/ Pirna
26 Universiteit Gent UGent Belgium/ Ghent
27 Vlaams Gewest VLAGEW Belgium
28 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei vTI Germany/ Braunschweig

/documents/10180/25605/trees4future-logo.jpg?t=1375188810524

Translate »