Leśne Prace Badawcze 2012, Vol. 73, 4 Forest Research Papers, 2012, Vol. 73, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Występowanie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w południowo-wschodniej części Puszczy Iłżeckiej

Silver fir (Abies alba Mill.) occurrence in south-eastern part of Iłżecka Forest

Autorzy: Bis R., Dobrowolska D.

Stan rozpoznania stanowisk zagrożonych i chronionych gatunków flory na przykładzie leśnictwa Sokołowice (Nadleśnictwo Oleśnica)

Recognition of endangered and protected species in the flora and their current condition: an example from Sokołowice forest administration region (Oleśnica forest district)

Autorzy: Gorzelak P.

Zawartość makro- i mikropierwiastków w szpilkach Pinus sylvestris L. i Pinus nigra J.F. Arn. w zespole Cladonio-Pinetum Słowińskiego Parku Narodowego

The macro- and microelemental content of Pinus sylvestris L. and Pinus nigra J.F. Arn. needles in Cladonio-Pinetum habitat of the Słowiński National Park

Autorzy: Parzych A., Sobisz Z.

Plant community characteristics and soil status in different land use systems in Dimapur district, Nagaland, India

Plant community characteristics and soil status in different land use systems in Dimapur district, Nagaland, India

Autorzy: Singh S., Kumar K., Aier B., Kanduri V., Ahirwar S.

Doniesienia naukowe Short communications

Artykuły przeglądowe Review articles

Treści z zakresu ochrony przyrody w edukacji leśnej społeczeństwa

Nature protection issues in forestry related education of the society

Autorzy: Referowska-Chodak E.

Translate »