Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp.

Rodzaj projektu

Krajowy

Status projektu

Zakończony

Okres realizacji

01.10.2010 - 30.09.2013

Nr umowy

NR12-0096-10/2010

Źródło finansowania

NCBiR

Kwota finansowania

1 900 000 zł

Beneficjent

Instytut Badawczy Leśnictwa

Koordynator / komórka wiodąca

Instytut Badawczy Leśnictwa / Zakład Ochrony Lasu

Kierownik projektu

dr hab. Lidia Sukovata

Opis projektu

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Umowy nr NR12-0096-10/2010 z dnia 09.11.2010 r.

zdjęcie

Cele projektu

Celem projektu było opracowanie strategii postępowania hodowlano-ochronnego w ekosystemach leśnych zagrożonych przez chrabąszcza kasztanowca Melolontha hippocastani (F.) i chrabąszcza majowego M. melolontha L. (Coleoptera, Melolonthidae).

Charakterystyka projektu

Osiągnięcie celu projektu wymagało kompleksowego podejścia do problemu. W związku z tym zaplanowano i zrealizowano wieloaspektowe badania w ramach 8 zadań określonych jako badania stosowane i 6 zadań – jako prace rozwojowe (zadania).

Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie podstaw strategii postępowania, zawierającego zarówno działania krótkofalowe, ukierunkowane na bezpośrednie zmniejszenie szkód powodowanch przez pędraki (larwy) oraz imagines (postacie dorosłe) chrabąszczy, a także działania długofalowe o charakterze profilaktycznym. Elementy strategii mogą być stosowane nie tylko w leśnictwie, ale także w sadownictwie, ogrodnictwie czy rolnictwie. Oznacza to, że będzie miała ona duże znaczenie dla poprawy efektywności gospodarowania w wielu regionach kraju, gdzie wyrządzane są szkody przez chrabąszcze.

Wdrożenie wyników badań, z uwagi na pro-ekologiczne podejście, będzie sprzyjało:
a) zachowaniu różnorodności biologicznej i trwałości zasobów leśnych, oraz ochronie środowiska przez ograniczenie stosowania środków chemicznych i zwiększeniu naturalnej odporności ekosystemów leśnych,
b) zrównoważonemu rozwojowi gospodarki leśnej,
c) realizacji programu zwiększania lesistości kraju,
d) zmniejszeniu szkód i strat przy zalesianiu gruntów porolnych, tworzeniu plantacji drzew owocowych, roślin ozdobnych i energetycznych,
e) tworzeniu popytu na różne usługi oraz towary, a tym samym utrzymaniu lub zwiększeniu poziomu zatrudnienia.

Zakres uczestnictwa IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa był jedynym bezpośrednim beneficjentem programu.

Wykonawcy projektu

W realizacji projektu brały udział:
Zakład wiodący IBL: Zakład Ochrony Lasu
Zakłady współpracujące IBL: Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Zakład Ekologii Lasu, Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego
Instytucje współpracujące: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Z.D. Chemipan Instytutu Chemii Fizycznej PAN
Autorzy (w kolejności alfabetycznej): dr inż. C. Bystrowski, dr inż. T. Jaworski, mgr inż. S. Lipiński, dr inż. M. Małecka, dr inż. M. Niemczyk, prof. dr hab. Z. Sierota, dr A. Sierpińska, dr hab. I. Skrzecz, dr inż. A. Sowińska, dr hab. L. Sukovata (red.), dr inż. G. Tarwacki, dr inż. D. Woreta
Osoby współpracujące (w kolejności alfabetycznej): dr hab. D. Hilszczańska, mgr B. Janik-Sowińska, W. Janiszewski, mgr J. Kapelewska, prof. dr hab. P. Karolewski, dr M. Karwański, prof. dr hab. A. Kolk, dr U. Kotowska, mgr inż. S. Krajewski, dr K. Kubiak, T. Kurkowska, prof. dr hab. H. Kwaśna, mgr inż. A. Sierpiński, D. Smyklińska, mgr L. Szczepaniak, mgr inż. H. Szmidla, dr D. Tumialis, dr J. Wątroba, mgr inż. R. Wolski, dr inż. J. Wójcik

Partnerzy

Translate »