Leśne Prace Badawcze 2014, Vol 75, 1 Forest Research Papers, 2014, Vol. 75, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Warunki środowiskowe sprzyjające występowaniu trufli (Tuber spp.) na historycznych stanowiskach w Polsce

Environmental conditions that promote the occurrence of truffles (Tuber spp.) on historical sites in Poland

Autorzy: Rosa-Gruszecka A., Hilszczańska D., Szmidla H.

Stan wielogatunkowego lasu naturalnego (Abies, Fagus, Picea) regla dolnego w rezerwacie Oszast na tle stanu monokultur świerkowych w Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim

A comparison of lower montane natural forest (Abies, Fagus, Picea) in Oszast Reserve and spruce monocultures in the Żywiecki Beskid and Śląski Beskid

Autorzy: Jaworski A., Pach M.

Analiza czasochłonności podstawowych operacji pozyskaniowych wykonywanych pilarką

Analysis of the duration of basic logging operations performed using a chainsaw

Autorzy: Gałęzia T.

Wpływ metod trzebieży na wskaźniki przewagi konkurencyjnej drzew dorodnych w jednowiekowych drzewostanach sosnowych II i III klasy wieku

The influence of different thinning methods on dominance coefficients of future crop trees in even-aged Scots pine stands

Autorzy: Zachara T.

Zmienność genetyczna naturalnego odnowienia i drzewostanu macierzystego sosny (Pinus sylvestris L.) i świerka (Picea abies L. Karst.)

Genetic variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies L. Karst.) natural regeneration compared with their maternal stands

Autorzy: Nowakowska J., Zachara T., Konecka A.

Ocena tempa zmian kosztów produkcji drewna „przy pniu” i cen surowca drzewnego w latach 2001–2009 na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Evaluating variation in logged timber costs and raw timber prices during the period, 2001-2009, for the Regional Directorate of the State Forests in Zielona Góra

Autorzy: Adamowicz K., Kaciunka H.

Odnowienie naturalne w rezerwacie przyrody „Czmoń” (Wielkopolska)

Natural regeneration in the ‘Czmoń' nature reserve (Wielkopolska Region)

Autorzy: Horodecki P., Wiczyńska K., Jagodziński A.

Zróżnicowanie roślinności gospodarczych borów sosnowych na tle typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Turawa

Vegetation diversity of the Scots pine stands in different forest sites in the Turawa Forest District

Autorzy: Stefańska-Krzaczek E., Pech P.

Alternatywne koszty ustanowienia rezerwatów przyrody w lasach na przykładzie wybranych nadleśnictw województwa mazowieckiego

Opportunity costs of establishing nature reserves in selected forest districts of the Mazowieckie Province

Autorzy: Kaliszewski A., Młynarski W.

Artykuły przeglądowe Review articles

Przemiany metanu w środowiskach torfowych

Transformation of methane in peatlands environments

Autorzy: Stępniewska Z., Goraj W., Kuźniar A.

Translate »