WAMBAF Tool box

Rodzaj projektu

Międzynarodowy

Status projektu

Realizowany

Okres realizacji

12.04.2019 r. - 31.07.2021 r.

Nr umowy

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu #X007 WAMBAF Tool Box w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego z dnia 26.08.2019 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 27.10.2020 r. / Umowa o partnerstwie pomiędzy Szwedzką Agencją Leśną a Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL) w sprawie realizacji projektu #X007 WAMBAF Tool Box z dnia 14.11.2019 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 25.01.2021 r.

Źródło finansowania

Unia Europejska (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz IBL

Kwota finansowania

Całkowita wartość projektu – 70 000 EUR, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego – 85%, wkład IBL – 15%

Beneficjent

Koordynator / komórka wiodąca

Zakład Geomatyki (IBL)

Kierownik projektu

mgr inż. Mariusz Ciesielski

Opis projektu

WAMBAF Tool Box to projekt opierający się na wynikach zakończonego projektu WAMBAF. WAMBAF Tool Box ma za zadanie wdrożenie do leśnictwa rozwiązań umożliwiających redukcję dopływu zanieczyszczeń i szkodliwych substancji do wód Morza Bałtyckiego. Redukcja zanieczyszczeń eksportowanych z lasów poprzez cieki do Morza Bałtyckiego przyczyni się do zmniejszenia eutrofizacji, zahamowania procesu zmniejszenia różnorodności biologicznej oraz poziomu rtęci w rybach, co jest celem rekomendowanym poprzez Unię Europejską.

Cele projektu

Do głównych założeń projektu należy zaliczyć:

– rozwój i dostosowanie narzędzi opracowanych podczas projektu WAMBAF

– zapoznanie z narzędziami jak największej grupy odbiorców

– opracowanie map terenów podmokłych przy wykorzystaniu uczenia maszynowego

– opracowanie map oddziaływania bobrów w skali zlewni

– wdrożenie narzędzia Blue Targeting dla terenów północno- zachodniej Rosji

– wykonanie tłumaczeń filmów instruktażowych powstałych w projekcie WAMBAF na języki narodowe

– opracowanie instrukcji dotyczącej melioracji na terenach leśnych

Głównymi grupami docelowymi projektu są: podmioty zarządzające terenami leśnymi, operatorzy maszyn leśnych, właściciele gruntów, myśliwi itp. Będą oni brali udział w szeregu szkoleń, na których prezentowane i dyskutowane będą rozwiązania opracowane w projekcie.

Charakterystyka projektu

Zakres uczestnictwa IBL

Wykonawcy projektu

Zakład Geomatyki
Zakład Ekologii Lasu
ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel: 22 7150 570

Osoby zaangażowane w realizację projektu: mgr inż. Mariusz Ciesielski, mgr inż. Patryk Waraksa, mgr Tomasz Hycza, dr inż. Magdalena Janek, dr inż. Michał Wróbel (wszyscy IBL) oraz prof. dr hab. Edward Pierzgalski.

Partnerzy

Rola* Nr Partner Akronim Kraj/miejscowość
K 1 Swedish Forest Agency Szwecja/Borås
P 2 Natural Resources Institute Finland LUKE Finlandia/Helsinki
P 3 Metsähallitus, Forestry Ltd Finlandia/Vantaa
P 4 Latvian State Forest Research Institute Silava Łotwa/Salaspils
P 5 Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry LAMMC Litwa/Kèdainiai district
P 6 World Wildlife Fund WWF Russia Rosja/ Arkhangelsk
P 7 Forest Research Institute IBL Polska/Sękocin Stary
P 8 The Forestry Research Institute of Sweden Szwecja/Uppsala
P 9 Swedish University of Agricultural Sciences Szwecja/Uppsala
P 10 Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences KarRC RAS Rosja/ Petrozavodsk

*K- koordynator, P- partner

Partnerzy zaangażowani

Nr Partner Kraj
1 LTd. Latvian Rural Advisory and Training Centre Łotwa
2 Sveaskog Szwecja
3 Northern Forest Owners Szwecja
4 The Forest Owners Association of Lithuania (FOAL) Litwa
5 State Forest Enterprise Litwa
6 Tapio Oy Finlandia
7 Finnish Forest Centre Finlandia
8 Ministry of Agriculture and Forestry Finlandia
9 Polish State Forest Holding Polska
10 Polish Hunting Association Polska
11 Polish Forest Association Polska
12 Regional Directorate for Environmental Protection Polska
13 Latvian Forest Owners` Association Łotwa
14 Önnestadsgymnasiet Szwecja

Mapy terenów podmokłych metodą DTW (DEPTH-TO-WATER)

W ramach projektu WAMBAF Tool Box dla terenów Polski wygenerowane zostały warstwy przestrzenne, które przedstawiają poziom zalegania wód gruntowych. Poziom ten został określony przy pomocy metody DTW, która z powodzenie stosowana jest w Skandynawii oraz Kanadzie. Wskaźnik DTW opiera się wyłącznie na Numerycznym Modelu Terenu. Dane glebowe lub klimatyczne nie są brane pod uwagę, co stanowi jego istotną wadę.

Przestrzenne dane rastrowe oraz opis dotyczący sposobu pobierania i interpretacji danych znajduje się pod następującym linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1WMCC3_1cqCJA_hTF8WrNmiu8N-fNxMVa?usp=sharing

Translate »