Leśne Prace Badawcze 2013, Vol. 74, 2 Forest Research Papers, 2013, Vol. 74, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Zróżnicowanie bieżącego przyrostu sosen w trzech klasach wieku

The current growth increment of pine tree stands comprising three different age classes

Autorzy: Kaźmierczak K.

Sygnał klimatyczny w przyroście radialnym wybranych iglastych gatunków drzew w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Rogów

Climate signal in the radial growth of selected coniferous species from the Forest Experimental Station in Rogów

Autorzy: Bijak S.

Dynamika liczebności niedźwiedzia brunatnego w Karpatach Wschodnich

The peculiarities of bear numbers dynamics in the Eastern Carpathians

Autorzy: Khoyetskyy P.

Wpływ podłoża na wzrost jednoletnich i dwuletnich sadzonek jodły pospolitej i buka zwyczajnego produkowanych w kontenerach styropianowych

Substrate influences the height of one- and two-year-old seedlings of silver fir and European beech growing in polystyrene containers

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Świeboda Ł.

Określanie miąższości i zagęszczenia drzew w drzewostanach centralnej Polski na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego w dwufazowej metodzie inwentaryzacji zasobów drzewnych

A two-phase inventory method for calculating standing volume and tree-density of forest stands in central Poland based on airborne laser-scanning data

Autorzy: Miścicki S., Stereńczak K.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa i prawna prywatnych majątków ziemskich w Polsce w okresie międzywojennym

The economic, financial and legal situation of private estates in Poland during the interwar period

Autorzy: Zając S.

Wzrost szczepów wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) w archiwum klonów w Nadleśnictwie Bielsk

Growth of Ulmus glabra Huds. grafts in the clone archive in Bielsk Forest District

Autorzy: Mioduszewski S., Korczyk A.

Podatność polskich proweniencji i rodów dębu szypułkowego (Quercus robur L.) na zasiedlenie przez Phytophthora cambivora

Susceptibility of Polish provenances and families of pedunculate oak (Quercus robur L.) to colonization by Phytophthora cambivora

Autorzy: Jankowiak R., Banach J., Balonek A.

Promieniowa zmienność właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej na gruntach porolnych

Radial variation in the wood properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) grown on former agricultural soil

Autorzy: Tomczak A., Jelonek T.

Translate »