Wspomnienie o śp. doktorze Gustawie Matuszewskim (1938–2023)

Memories of the late Gustaw Matuszewski (1938–2023)

Autorzy

  • Jan Łukaszewicz Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
    Tel. +48 22 7150682, e-mail: J.Lukaszewicz@ibles.waw.pl
  • Przemysław Bartuszek Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska

Abstrakt

DOI
Source Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2023, Vol. 83: 65–68.
Print ISSN 1732–9442
Online ISSN
2082–8926
Type of article
Forum LPB
Original title
Wspomnienie o śp. doktorze Gustawie Matuszewskim (1938–2023)
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date December, 2023

in Polish:

Translate »