Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wpływ warunków siedliskowych na rozwój korzeni jesionu w wierzchnich warstwach gleby

The effect of habitat on European ash root growth in the topsoil layers

Autorzy: Farfał D.

Wpływ skały macierzystej na produkcyjność lasów dębowych lasostepu lewobrzeżnej Ukrainy

The influence of parent material on the productivity of oak forests in the forest-steppe zone of Left-Bank Ukraine

Autorzy: Raspopina S., Neyko I., Boiko S.

Wzrost szczepów lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) na plantacji nasiennej w Nadleśnictwie Susz

The growth of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) clones in a seed orchard in the Susz Forest District

Autorzy: Ludwikowska A., Kowalkowski W., Tarasiuk S.

Teoretyczna dokładność statystycznej metody reprezentacyjnej pomiaru miąższości obrębu leśnego

Growing stock assessment trough stratified sampling – accuracy of the method at strata and forest division level

Autorzy: Jabłoński M.

Zakłady Lasów Państwowych w warunkach gospodarki rynkowej

The departments of the State Forests in a market economy

Autorzy: Kocel J.

Charakterystyka wybranych cech morfologicznych świerków wpływających na ich stabilność, ukształtowanych w wyniku stosowania różnych rębni w borze górnoreglowym na Pilsku

Comparison of various cutting systems affecting those morphological features that determine stability in the Pilsko high mountain spruce forest

Autorzy: Jaworski A., Pach M.

Doniesienia naukowe Short communications

Elastyczność cenowa popytu na drewno sosnowe sprzedawane na rynku detalicznym surowca drzewnego na przykładzie RDLP w Zielonej Górze

Price elasticity of pinewood demand on the retail timber market: an example from the Regional Directorate of State Forests in Zielona Góra

Autorzy: Adamowicz K., Cierniak N.

Artykuły przeglądowe Review articles

Jak wyglądały lasy pierwotne Europy pod presją dużych roślinożerców?

What did European primeval forests under high herbivore pressure look like?

Autorzy: Borkowski J.

Recenzja książki Book reviews

Badania nad stawonogami koron drzew w Europie

Canopy arthropod research in Europe. Basic and applied studies from the high frontier, by Floren A. and Schmid J. (eds)

Autorzy: M. Gwizdalska-Kentzer M.

Translate »