Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, 3 Forest Research Papers, 2011, Vol. 72, 3

Oryginalne prace naukowe Original articles

Markery RAPD sprzężone z genami cech ilościowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Random amplified polymorphic DNA markers linked to quantitaive traits loci in Scots pine (Pinus sylvestris L.)

Autorzy: Szyp-Borowska I., Ukalska J., Simińska J.

Wartość hodowlana wyselekcjonowanych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) z pochodzenia sudeckiego na przykładzie powierzchni doświadczalnej w Zwierzyńcu Lubelskim

The breeding value of selected families of European larch (Larix decidua Mill.) of Sudeten origin growing on an experimental plot in Zwierzyniec Lubelski

Autorzy: Kowalczyk J., Neyko I.

Wpływ nawożenia organicznego i ściółkowania na wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua L.) oraz aktywność biologiczną gleb

Effect of organic fertilization and mulching on the growth of European larch (Larix decidua L.) and biological activity of soils

Autorzy: Klimek A., Rolbiecki S., Rolbiecki R., Hilszczańska D.

Doniesienia naukowe Short communications

Stan populacji łosia na Ukrainie

The population status of elk (Alces alces) in Ukraine

Autorzy: Khoyetskyy P.

Szkody wyrządzone przez gołoledź i śnieg na przykładzie Nadleśnictwa Herby, na tle panujących warunków pogodowych w styczniu 2010 roku

Assessment of damage to trees in the Herby Forestry District caused by glazed frosts and snow during severe weather in January 2010

Autorzy: Urban G., Gil W., Zachara T.

Artykuły przeglądowe Review articles

Ekonomiczne i finansowe aspekty rekreacyjnej i turystycznej funkcji lasu

The economics of recreation and tourism in Polish forests

Autorzy: Gołos P.

Szacowanie liczebności kopytnych w środowisku leśnym: przegląd metod

Estimating forest ungulate populations: a review of methods

Autorzy: Chećko E.

Przyczyny i skutki inwazji czeremchy amerykańskiej Prunus serotina w ekosystemach leśnych

The reasons underlying the invasion of forest communities by black cherry, Prunus serotina and its subsequent consequences

Autorzy: Halarewicz A.

Instrumenty zapewnienia właściwej podaży dóbr publicznych – przegląd wybranych zagadnień na przykładzie ochrony przyrody w lasach

Policy instruments for provision of public goods – review of selected topics based on an example of forest conservation

Autorzy: Kaliszewski A.

Translate »