Leśne Prace Badawcze 2015, Vol 76, 1 Forest Research Papers, 2015, Vol. 76, 1

Oryginalne prace naukowe Original articles

Próba zastosowania grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. w ochronie lasu przed kornikiem drukarzem Ips typographus (L.) w warunkach terenowych

An attempt to use the fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. in forest protection against the bark beetle Ips typographus (L.) in the field

Autorzy: Grodzki W., Kosibowicz M.

Rezerwat jodłowy „Tisovik” w parku narodowym „Belavežskaja Pušča” na Białorusi

The „Tisovik" reserve of Silver fir in the Belarusian national park „Belavezhskaya Pushcha"

Autorzy: Korczyk A.

Stanowisko parczeliny trójlistkowej Ptelea trifoliata L. ssp. trifoliata w lasach Nadleśnictwa Wyszków

The station of the hop tree (Ptelea trifoliata L. ssp. trifoliata) in forests of the Wyszków Forest District

Autorzy: Ciosek M., Krechowski J., Piórek K., Sikorski R.

Wpływ ażurowości drzewostanu osłaniającego na wzrost cisa pospolitego (Taxus baccata L.)

The influence of stand canopy openness on the growth of common yew (Taxus baccata L.)

Autorzy: Niemczyk M., Żółciak ., Wrzesiński P.

Ocena potomstwa buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w początkowych latach wzrostu

Evaluating the progeny of European beech (Fagus sylvatica L.) in the early years of growth

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Smętek M., Kubacki K.

Wzrost powierzchni naturalnego odnowienia świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na Pojezierzu Kaszubskim w latach 2002–2012

Increase of natural regeneration area of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) in the Kaszuby Lake District during the decade 2002–2012

Autorzy: Szydlarski M., Modrzyński J.

Artykuły przeglądowe Review articles

Puszcza Borecka jako cenna ostoja ptaków leśnych

The Borki Primeval Forest as an important forest bird area

Autorzy: Rąkowski G.

Translate »