Leśne Prace Badawcze 2021, Vol 82, 4

Oryginalne prace naukowe Original articles

Proces usamodzielniania się śledzonych telemetrycznie bielików Haliaeetus albicilla z Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w okresie post-pisklęcym

The process of becoming independent in the post-fledling period of the telemetry tracked White-tailed Eagles Haliaeetus albicilla from the “Bory Tucholskie” National Park

Autorzy: Anderwald D., Lubińska K.

Liczebność i stanowiska bobra europejskiego w Magurskim Parku Narodowym w latach 1996–2021

The European beaver population in the Magurski National Park during the period 1996–2021

Autorzy: Wacławczyk P., Szubert P., Siwka M., Gołąb A., Piątek D.

Zróżnicowanie roślinności leśnej Nadleśnictwa Herby

Differentiation of forest vegetation in the Herby Forest District

Autorzy: Paweł Domagała P., Bodziarczyk J., Różański W.

Charakterystyka miejsc gniazdowania jerzyka Apus apus w lasach Roztocza i Równiny Biłgorajskiej

Characteristics of nesting sites of the common swift Apus apus in the Roztocze and Biłgoraj Plains

Autorzy: Stachyra P., Mysłajek R.

Występowanie gadów na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie

Occurrence of reptiles in the area of Forest Experimental Station of Warsaw University of Life Sciences in Rogów

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Występowanie łosi Alces alces L. na terenie Lasów Rogowskich (środkowa Polska)

Occurrence of moose Alces alces L. in the Rogów Forest (central Poland)

Autorzy: Gryz J., Krauze-Gryz D.

Translate »