Leśne Prace Badawcze 2021, Vol 82, 2

Oryginalne prace naukowe Original articles

Wykorzystanie przejść dolnych przez ssaki na terenie Lasów Rogowskich

The use of underpasses by mammals in the area of the Rogów Forest

Autorzy: Jasińska K., Gryz J., Krauze-Gryz D.

Synantropizacja flory roślin naczyniowych rezerwatu Wieliszewskie Łęgi (środkowa Polska)

Synanthropization of vascular plant flora in the Wieliszewskie Łęgi Nature Reserve (central Poland)

Autorzy: Zaniewski P., Dembicz ., Zaniewska E., Kanabus A., Kozub Ł.

Przeglądowe prace naukowe Literature review

Potencjał terapeutyczny lasu – badania i gospodarka leśna*

The therapeutic potential of forests – research and forest management

Autorzy: Wodzicki T.

Las na gruncie porolnym – oczekiwania i rzeczywistość

Forest on post-agricultural land – expectations and reality

Autorzy: Krawczyk R., Kowalczuk S., Ksepko M., Sierota Z.

Doniesienia naukowe Short communications

Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) w skrzynce lęgowej dla puszczyka Strix aluco L., 1758 w Dąbrowach Krotoszyńskich

The rose chafer Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786) (Coleoptera: Scarabaeidae) in nest-box for the tawny owl Strix aluco L., 1758 in the Krotoszyn Oak Forest

Autorzy: Dolata P., Ekiert T., Gryz J., Jaworski T.

Translate »