Leśne Prace Badawcze 2021, Vol 82, 1 Forest Research Papers, 2020, Vol. 82 (1)

Oryginalne prace naukowe Original articles

Możliwości wykorzystania procesów sukcesyjnych w przebudowie drzewostanów na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Wielbark

The potential utility of successional processes during timber stand improvement on post-agricultural land in the Wielbark Forest District: a case study

Autorzy: Krawczyk R.

Zmienność cech wiązu górskiego Ulmus glabra Huds. rosnącego na uprawie zachowawczej ex situ w Nadleśnictwie Oleszyce

Variability of wych elm Ulmus glabra Huds. characteristics growing on an ex situ conservative plantation in the Oleszyce Forest District

Autorzy: Banach J., Skrzyszewska K., Puk I.

Artykuły przeglądowe Review articles

Translate »